• Risikovurdering av legemiddelhåndtering

  Kurset vil gi deg som helsepersonell en innføring i prosessen ved risikovurderinger, og du vil få praktisk trening ved caseoppgaver der du øver på risikovurdering av legemiddelhåndtering.

  Meld deg på kurs
 • Lean Hvitt Belte

  Lean Hvitt Belte er et gratis e-læringskurs utviklet for deg som ønsker grunnleggende kunnskap om Lean. Få et innblikk i alle fordelene din virksomhet kan oppnå med å jobbe Lean!

  Meld deg på kurs
 • Revisjonskurs for farmasøyter

  Kurset passer for deg som skal gjennomføre internrevisjoner av legemiddelhåndtering, kvalitetsrevisjoner, revisjon av samarbeidspartnere eller tredjepartsrevisjoner.

  Meld deg på kurs
 • Lean Gult Belte

  Forbedringsarbeidet er sentralt og helt nødvendig i alle virksomheter, og Lean er den mest brukte metoden i dette arbeidet, også internasjonalt. På vårt kurs får du den grunnleggende kompetansen om de viktigste verktøyene i Lean-metodikken.

  Meld deg på kurs
 • Kvalitetsledelse 1 - Grunnkurs i kvalitetsledelse

  Kvalitetsledelse 1 gir deg grunnleggende kunnskap om prinsipper for kvalitetsledelse og hvordan jobbe med kvalitetssystemer i praksis.

  Grunnkurs i kvalitetsledelse