• Avviksbehandling

  Få innsikt i hvordan du kan oppnå bedre resultater for kunder, eiere og medarbeidere ved å utvikle effektiv og lærerik avviks-behandling. Når du er blitt bevisst de lure knepene for å få til en effektiv avviksbehandling, er du klar til å ta fatt i egne utfordringer og arbeide systematisk for raske forbedringsresultater.

  Les mer og meld deg på!
 • Miljøaspektanalysen

  Kurset fokuserer på hvordan man praktisk kan tilnærme seg miljøaspektene, og hvordan analysen på best mulig måte kan legge grunnlag for forbedringsarbeid knyttet til miljøprestasjonen. Du lærer å bruke verktøy til effektiv kartlegging. 

  Les mer og meld deg på!
 • Moderne HMS-ledelse

  Kurset gir en kort introduksjon til moderne HMS-ledelse. Det gis nyttige innspill til forbedring i ledelse av HMS-arbeidet, som kan bidra til å sikre mål-oppnåelse og ivaretakelse av medvirkning for ansatte.

  Les mer og meld deg på!
 • Rotårsakanalyse

  Å forstå de virkelige årsakene til et problem gjør at effektive mottiltak kan iverksettes. Gode ferdigheter i rotårsaksanalyse vil bidra til at du når dine mål raskere og det vil gi deg interessant læring og dypere innsikt i egne prosesser. Du lærer metoder og verktøy for å analysere rotårsaker gjennom praktiske eksempler.

  Les mer og meld deg på!
 • Smarte HMS mål

  Kurset gir en introduksjon til hvordan etablere SMARTE HMS-mål, og hvordan god målstyring bidrar til kontinuerlig forbedring av bedriftens HMS-prestasjoner.

  Les mer og meld deg på!
 • Tavlemøte

  Tavlemøter er selve nerven i Lean. Bedrifter som lykkes med Lean bruker tavlemøter aktivt som møteplass for daglig styring, planlegging og oppfølging, nøkkeltall (KPI’er) problemløsning og forbedringer på alle nivåer i bedriften.

  Les mer og meld deg på!