• Onlinekurs - FROSIO Isolering

    Fra 2019 er det krav til FROSIO-sertifiserte inspektører innen isolering. Med et økt fokus på kvalitetssikring og forebyggende arbeid, vil kostnadene knyttet til vedlikehold kunne reduseres betraktelig. Oppnå konkurransefortrinn tidlig, og bli sertifisert inspektører for inspeksjon av teknisk isolering allerede nå.

    Les mer
  • Onlinekurs - FROSIO Overflatebehandling

    Målet med kurset er å gi kvalifiserte deltakere tilstrekkelig teoretisk grunnlag og praktisk øving til å kunne utføre selvstendig inspeksjonsarbeid av konstruksjoner i henhold til FROSIO-ordningen. Kurset går over 2 uker hvor første uke er online videokurs og uke 2 gjennomføres på lokasjon med påfølgende eksamen.

    Les mer