• Videoopplæring Kjemisk helsefare og kjemikaliehåndtering (V130)

  Mange av våre kunder opplever det tidkrevende og vanskelig å få kontroll og etterleve myndighetenes lovkrav og føringer. I dette kurset har vi derfor fokus på hvordan du oppnår en forsvarlig, sikker og økonomisk gunstig kjemikaliehåndtering.

  Les mer om kurset
 • Videoopplæring innen kjemikaliehåndtering

  Videoopplæring gjennom «Cisco Webex Meeting» gjør det enkelt å gjennomføre påkrevd og verdiskapende opplæring. Det bidrar til en bærekraftig utvikling, er kostnadsbesparende og ikke minst effektivt for både bedrifter og kursdeltakere.

  Les mer om kurset
 • E-læring: Kjemikalier – Introduksjon til plikter og krav

  Vårt nye e-læringskurs, introduksjon til plikter og krav, tar deg gjennom alle de viktigste lovene og forskriftene på kjemikalieområdet. Du kan selv velge når og hvor du vil gjennomføre kurset, og du kan selvfølgelig repetere kurset ved behov.

  Les mer om kurset
 • Risikovurdering av kjemikalier

  Arbeidsgivere skal kartlegge faren for eksponering og risikovurdere bruk av kjemikalier på arbeidsplassen. Dette onlinekurset er for deg som ønsker å bli trygg på hva som ligger bak en god risikovurdering og hvordan du kan gjøre det i praksis.

  Les mer om kurset
 • Onlinekurs lykkes med kjemikalieansvaret

  Som ansvarlig for kjemikalier vet du at det kreves kompetanse og kontinuerlig arbeid for å oppfylle de lovpålagte kravene. Dette onlinekurset er for deg som vil ha en helhetlig og grundig opplæring i ansvarsområdene som følger med kjemikalier. Målet er at du skal kunne bidra til en lovlig, trygg og bærekraftig kjemikaliehåndtering i din virksomhet.

  Les mer om kurset