20 juli 2020

Gratis webinar: Eksplosjonsvern i virksomheter

Gassbeholder i brann med mye røtk rundt. Foto.Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlig atmosfære stiller krav til virksomheter med eksplosjonsfarlige gasser, væsker eller støv. Hva er egentlig disse kravene? Hvordan kan disse etterleves? Kan vi gjøre dette selv?

- Tenk gjennom hvilke farlige stoffer som lagres i virksomheten
- Hvilke vurderinger er gjort tidligere?
- Hvilke hendelser har inntruffet?

Tidspunkt for Webinar:
Torsdag 13. August
Kl. 10:30 -11:15

Bli med på vårt gratis webinar og få innsikt i hvordan man kan sørge for effektivt eksplosjonsvern i virksomheten.