20 juli 2020

Gratis webinar: Kjemikalieregelverk i praksis – plikter og fallgruver

Grønne planter i forskjellige kjemilakie beholdere. Foto.

Har dere kjemikalier hos dere på verkstedet, på lageret, i bilen, i bøttekottet, i butikken, på laboratoriet, på oppvaskbenken?
Er du trygg på hvilke plikter og krav dere har i henhold til regelverket rundt kjemikalier? Er arbeidsplassene trygge, og risikovurderinger er utført slik at det ikke kan oppstå brann, akutte helseskader, kroniske sykdommer eller senskade som f.eks. kreft om tjue år?

En av utfordringene når det kommer til å etterleve kjemikalieregelverket, er at små og mellomstore bedrifter ikke selv vet at de er omfattet. Kjemikalier er ofte noe som følger med, men som ikke nødvendigvis er det virksomheten livnærer seg på.

I dette webinaret vil du få et innblikk i plikter og typiske fallgruver som de ser når de er ute hos virksomheter eller som virksomheter får avvik på ved tilsyn fra myndighetene. Det vil bli gitt en lynkjapp intro til hvilke lover og regler som man må ha oversikt over når det kommer til kjemikalier, og tips til hvor arbeidet med trygg kjemikaliehåndtering kan starte.

Tidspunkt for Webinar:
Onsdag 12. August
Kl. 13:30 -14:15

Webinaret er tiltenkt ledere, men passer også for verneombud, HMS-ingeniører, innkjøpere og generelt alle som er ansvarlige for stoffkartotek og kjemikalier.