20 juli 2020

Gratis webinar: Lean Ledelse

Hender som strammer et svart karatebelte rundt livet. Foto.

En forutsetning for å oppnå gode resultater med Lean arbeidet i bedriften er at arbeidet er lederstyrt og viser i praksis en Lean tankegang.

Noen viktige momenter lederen må være bevisst på:

- Direkte observasjon - det er ingen ting som kan erstatte å se ting med egne øyne
- Gjør endringer som forsøk – sett fokus, gjennomfør og lær av gjennomføringen. Brakte det oss videre i ønsket retning?
- Gjør forbedringer så ofte som mulig – slik at arbeidsmetodene sitter i ryggmargen, men med stadig nye utfordringer å løse
- Ha en coachende lederstil – i forbedringsarbeidet og sammen med dine medarbeidere

Tidspunkt for Webinar:
Tirsdag 11. August
Kl. 12:00 - 12:45

Bli med på gratis webinar å få mer innsikt i de viktigste oppgavene til en Lean leder.