20 juli 2020

Gratis webinar: Miljøaspektene som nøkkel til forbedret prestasjon

Hånd holder lyspære med miljø og bærekraftige piktogrammer rundt. Foto.

Miljøledelsessystemer som funger godt må ha sin basis i en god kartlegging av miljøaspekter. Men, miljøaspektanalysens kode er ikke lett å knekke. Med dette webinaret gir vi deg innsikt i hva miljøaspekter er og hvorfor kartlegging av disse er nøkkelen til vellykket forbedring av miljøprestasjonen.

- Hva er et miljøaspekt?
- Hvordan kartlegger vi og hvorfor?
- Hvordan bruker vi miljøaspektanalysen i forbedringsarbeidet?

Tidspunkt for Webinar:
Onsdag 12. August
Kl. 09:00 -09:45

Bli med på vårt webinar og få innsikt i hvordan miljøledelsessystemer kan bli en naturlig del av daglig arbeid.