20 juli 2020

Gratis webinar: Revisjon som et verktøy i forbedringsarbeid

Alle ledelsessystemstandarder stiller krav til at vi gjennomfører revisjoner. Men hvordan kan vi best mulig planlegge og gjennomføre revisjon slik at dette hjelper oss i forbedring av vår virksomhet?

- Hvor har vi størst nytte av å gjennomføre revisjoner
- Hvordan forbereder vi revisjonen
- Hvordan gjennomfører vi revisjon

Tidspunkt for Webinar:
Fredag 14. August
Kl. 09:00 -09:45

Bli med på vårt webinar og få innsikt i hvordan du gjennomfører en revisjon for din bedrift.