20 juli 2020

Gratis webinar: Revisjon som et verktøy i forbedringsarbeid

Person med iPad gjennomfører inspeksjon på lager. Foto.

Alle ledelsessystemstandarder stiller krav til at vi gjennomfører revisjoner. Men hvordan kan vi best mulig planlegge og gjennomføre revisjon slik at dette hjelper oss i forbedring av vår virksomhet?

- Hvor har vi størst nytte av å gjennomføre revisjoner
- Hvordan forbereder vi revisjonen
- Hvordan gjennomfører vi revisjon

Tidspunkt for Webinar:
Fredag 14. August
Kl. 09:00 -09:45

Bli med på vårt webinar og få innsikt i hvordan du gjennomfører en revisjon for din bedrift.