20 juli 2020

Gratis webinar: Risikostyring i praksis

Mann sikrer kvinne som klatrer fjell i solskinn. Foto

Alle Ledelsessystemstandarder stiller krav til at vi gjennomfører tiltak for å ta hensyn til risiko og muligheter. Men hvordan skal du gjennomføre risikostyring? Hvilke metoder og verktøy passer for deg og din bedrift? 

- Tenk gjennom hva som kan skje og mulige konsekvenser av dette
- Finn tiltak som forhindrer at uønskede hendelser inntreffer, og sikre at ønskede hendelser inntreffer
- Ikke alle uønskede hendelser kan forhindres, men vi kan forberede oss slik at konsekvensene blir håndterbare

Tidspunkt for Webinar:
Onsdag 12. August
Kl. 12:00 -12:45

Bli med på vårt webinar og få innsikt i hvordan risikostyring kan bli en naturlig del av daglig arbeid.