20 juli 2020

Gratis webinar: Sveiseinspeksjon; Oppgradering fra NS 477 (sertifikat) til IWI-S (diplom)

Sveiseinspektør. Foto

I dette webinaret vil du få innsikt i følgende:

- Ny og oppdatert kunnskap innen sveiseinspeksjon
- Oppgradert sveiseinspektør sertifikat
- Klargjør for Modul 6 fra NS477 til IWI-S

Tidspunkt for Webinar:
Torsdag 13. August
Kl. 13:00 - 13:45