Jardar Falch, Storm Kurs og Beredskap AS

Jardar Falch er kurskoordinator og kursleder hos Storm Kurs og Beredskap AS. Han har lang erfaring innen kurs og opplæring, da spesielt rettet mot HMS, førstehjelp og brannvern.

Storm Kurs og Beredskap AS ble etablert i 2017, og er et datterselskap av bedriftshelsetjenesten Aktiv HMS AS og sikkerhetsselskapet Storm Sikkerhet AS. De tilbyr standardiserte og skreddersydde kurs til bedriftsmarkedet og privatpersoner i hele landet, innen bl.a. HMS, førstehjelp, brannvern og sikkerhet. I tillegg er selskapet forhandler av førstehjelpsutstyr fra Noraid, hjertestartere fra Stryker, samt brannslokkemateriell fra Presto.

Jeg har jobbet med kurs og opplæring innen HMS og beredskap siden 2003, og brenner for å videreformidle min kunnskap til andre. På den måten kan jeg bidra til at det jobbes systematisk og konstruktivt med forebyggende arbeid og beredskapsinnsats ute i norske bedrifter, noe som igjen vil være med på å trygge liv og verdier. I 5 år var jeg også rådgiver hos bedriftshelsetjenesten Aktiv HMS AS, og bistod kundene med både å utarbeide relevant dokumentasjon, samt innføre praktiske HMS-tiltak i virksomheten.

HMS-verneingeniørskolen har gitt meg et godt faglig grunnlag i rollen som rådgiver og kursholder. Fagområdene er både relevante og interessante. Det at det også er en fleksibilitet i forhold til valg av moduler, har gjort at jeg kan skreddersy studiet i forhold til det som er viktigst for meg og min rolle. Jeg har også møtt mange dyktige og hyggelige medstudenter og foredragsholdere, som jeg fortsatt har kontakt med etter avsluttet studie.