Kjell Hestmo - Veiviser´n BHT AS

Kjell Hestmo er opprinnelig utdannet sykepleier og agrotekniker. Han har opparbeidet seg HMS-erfaring gjennom jobben som HMS-rådgiver i Landbrukets HMS-tjeneste fra 2008 og som daglig leder i Veiviser´n BHT til dags dato.

Veiviser´n BHT er en bedriftshelsetjeneste med f.t. 5 ansatte og avtale med 2 bedriftsleger. Vi betjener for tiden ca. 1640 arbeidstakere inkludert medlemmene i Landbrukets HMS-tjeneste i Namdalen i Nord-Trøndelag. Virksomheten er godkjent bedriftshelsetjeneste i første omgang til 2017 etter arbeidstilsynets godkjenningsordning.

Landbrukets HMS-tjeneste er en landsdekkende bedriftshelsetjeneste for virksomheter og arbeidstakere i landbruket. De har samarbeidsavtaler med lokale bedriftshelsetjenester bl.a. for å betjene helsedelen i tilbudet til sine medlemmer. Organisasjonene har f.t. ca. 10 000 medlemmer på landsbasis.

Gjennom jobben som daglig leder skal virksomhetens internkontroll opprettholdes og utvikles, og arbeidstakere ivaretas. I den utadrettede virksomheten betjener vi våre kunder med det en bedriftshelsetjeneste skal tilby i henhold til godkjenningen fra arbeidstilsynet og tilhørende forskrifter. Dette innebærer bl.a. bistand ved oppbygging, drifting og utvikling av internkontrollsystem, kvalitetssystem, bistand ved vernerunder, sykefraværsoppfølging, overvåkning av arbeidsmiljø, opplæring på diverse tema innen HMS, kurs, helseovervåking og kartlegging på individ og gruppenivå, organisasjonsutvikling m.m.

Tittel på prosjektoppgaven: ”Utsettes de ansatte ved siktedukfabrikken i Namsos ved vevstoler i gammelhallen og ved kapping av sikteduk for støydoser over tiltaksverdi?”

Utbytte av HMS Verneingeniørskolen

Det faglige utbyttet av skolen er meget godt slik jeg ser det. Gjennomføring av 8 moduler med eksamen etter hver modul og prosjektoppgave, gir meg et videre perspektiv i HMS-faget og gjør meg bedre skikket til å betjene våre kunder. Jeg sitter igjen med det inntrykket at dette er en meget solid HMS-utdanning.

HMS Verneingeniørskolen er også nyttig i nettverksammenheng for å diskutere felles utfordringer, for erfaringsutveksling og problemløsning.