Total Defense Group

Total Defence Group (TDG) er en industrigruppe bestående av 22 norske små og mellomstore bedrifter (SMB) innenfor forsvarssektoren. Målet med gruppen er å tilrettelegge og koordinere salgs- og markedsaktivitetene til medlemsbedriftene.

Kiwa er samarbeidspartner med TDG og tilbyr tjenester til flere av TDGs medlemmer.

TDGs hjemmeside