6 juli 2020

Bedre matvarer for deg og planeten

Foto: Mills

Den norske matvareprodusenten Mills har nylig sertifisert seg for MSC Chain ofCustody, verdens mest anerkjente og markedsledende sertifiseringsordning for sjømat.

- Motivasjonen var å bidra til å sikre forvaltningen av havets ressurser. Vi er en betydelig innkjøper av marine råvarer. Hoveddelen av innkjøpene våre består av torskerogn fra skrei og vårgytende sild som er fisket langs norskekysten, sier Marte Solsrud, fagsjef for kvalitet i Mills.

Hun forteller at 98 prosent av Mills’ marine råvarer nå er MSC-sertifisert, slik at forbrukerne kan være trygge på at produktene kommer fra bærekraftig fiske.

- Vi har valgt et multisite-sertifikat som dekker innkjøp,rognlageret vårt i Finneidfjord, kaviarproduksjonen,rognvarelageret og ferdigvarelageret i Fredrikstad og ferdigvarelageret i Drammen. I tillegg er Foodmark Polen, som produserer sildeprodukter, MSC-sertifisert. Vi ser på sertifiseringene som et bevis på at vi etterlever bærekraftstrategien vår, og at vi handler i tråd med kravene i MSC-standarden, sier Solsrud.

Søkelys på sporbarhet

Solsrud fremhever at fokuset på sporbarhet gjennom hele verdikjeden er et tydelig aspekt i MSC.

Fra før er Mills sertifisert for mattrygghet i henhold til FSSC-standarden, og flere av kravene til sporbarhet og mottakskontroll var allerede ivaretatt i kvalitetssystemet.

- Rutinene vi har på sporbarhet med hensyn til leverandøroppfølging har likevel blitt enda mer detaljert som følge av MSC-sertifiseringen. Den har gitt oss en økt bevissthet om verdikjeden vi er en del av og hvilket ansvar som ligger på hvert ledd. Når vi stiller krav til våre leverandører om at de skal være sertifisert, bidrar vi til at flere følger kravene,sier Solsrud.

- Vi har nå anledning til å merke varene våre med den blå MSC-logoen.Dermed kan vi være med på å øke kjennskapen og interessen hos forbrukerne, fortsetter hun.

Remote auditing

Etter at Mills tok den endelige beslutningen om å gå for sertifisering rett over nyttår, tok det fire måneder til revisjonen ble gjennomført av Kiwa. Som følge av Covid-19 ble revisjonen gjennomført som remoteauditing via Teams.

- Dette var nytt for oss, men kommunikasjonen og samarbeidet med Kiwa og revisjonsleder Torill Strand fungerte veldig bra. Vi har hatt en god og kunnskapshevende dialog med revisor. Det er vi veldig fornøyde med, bemerker Solsrud.

Samfunnsansvar og bærekraft

Bærekraftsjef Emilie Olderskog forteller at Mills har en ambisiøs og langsiktig strategi for bærekraftig drift som er naturlig koblet opp mot FNs bærekraftmål.

- Vi har valgt noen mål med tilhørende satsningsområder der vi mener Mills kan gjøre en stor forskjell. To av disse er bærekraftmål nr. 14 “Livet under vann” og nr. 17 “Samarbeid for å nå målene”. Vi skal kontinuerlig forbedre vår påvirkning på mennesker og miljø i våre virksomheter og i leverandørkjeden vår. Det å sikre en MSC-sertifisert verdikjede er en prioritert og viktig del av dette arbeidet, sier Olderskog.

Redusert matsvinn og miljøvennlig emballasje

Bærekraftig utvikling omfatter også sosiale forhold, og Mills følger jevnlig opp sine leverandørkjeder med hensyn til gode og tryggearbeidsplasser.

- Vi samarbeider med Sedex, en av verdens største plattformer for deling av leverandørdata om arbeidsforhold, menneskerettigheter og miljø, forteller Solsrud.

- Mills er stolte av sine lange tradisjoner for å levere sunne og gode produkter som er laget på en så bærekraftig måte som mulig. Det jobbes systematisk for å sikre at alle produkter er trygge å spise og har riktig kvalitet, legger informasjonssjef Kjersti Johannessen til.

Hun trekker også frem innsatsen rundt matsvinn og bruk av miljøvennlig emballasje.

- I perioden 2015-2018 halverte vi vårt matsvinn i produksjonen. Vi er den første norske matprodusenten som har klart dette. Vi har også en langsiktig målsetning om at all vår produktemballasje skal bli gjenvinnbar og at gjenvunnet materiale skal benyttes der det er mulig, sier Johannessen.

Om Mills

Mills er en familieeid, norsk bedrift som ble etablert i 1885.Bedriften har i dag 425 ansatte, hovedkontor på Grünerløkka i Oslo, fabrikker i Drammen og Fredrikstad, samt rognlager i Finneidfjord.Selskapet leverer merkevarene Delikat, Mills, Vita hjertego’, Soft Flora, Olivero, Plantego’ og Melange. Mills er en del av Agra-konsernet som i tillegg består av Stryhns i Danmark og Foodmark i Sverige.