• - Sertifisering er en pådriver for kontinuerlig forbedring

  4 mai 2020

  Park & Anlegg AS i Sarpsborg ble nylig sertifisert i henhold til ISO 9001 og 14001 for miljø og kvalitet. Entreprenørselskapet opplever at dette har gitt en ekstra boost til å jobbe med forbedringstiltak for å nå bedriftens mål.

  Les mer
 • Kiwa godkjent for MSC CoC-sertifisering

  20 april 2020

  Kiwa tilbyr nå akkreditert sertifisering i henhold til den mest anerkjente internasjonale standarden for bærekraftig sjømat - med hele verden som omfang.  

  Les mer
 • Svært positive erfaringer med digital revisjon

  3 april 2020

  AMK-sentralen i Nord-Trøndelag er nå sertifisert for kvalitetsledelse uten fysiske møter med revisor, gjennom såkalt remote auditing.

  Les mer
 • Material- og kalibreringslabene

  26 mars 2020

  Kalibrerings- og materiallabene til Kiwa Norge er åpent som normalt, og tar imot instrumenter og andre kundeoppdrag.

  Les mer
 • Mattrygghet og krisehåndtering

  19 mars 2020

  Kravene i ISO 22000 omfatter kriseberedskap og systemer for sporbarhet samt risikovurdering, kommunikasjon og kontinuerlig forbedring.

  Les mer
 • NRC Group sertifisert for antikorrupsjon

  17 mars 2020

  NRC Group i Norge har blitt sertifisert for standarden NS-ISO 37001:2016; ledelsessystem for antikorrupsjon. Selskapet er ett av to i bransjen som innehar sertifikatet.

  Les mer
 • Kiwas håndtering av Corona-viruset

  14 mars 2020

  Kiwa Norge følger nøye med på utviklingen av COVID-19 viruset, og ønsker å levere våre tjenester så nært opp mot normalen som mulig.

  Les mer
 • Sammen om kompetanseheving

  6 mars 2020

  VVS Norges medlemsbedrifter i Bademiljø og Comfort styrker sin kompetanse på sprinkler og HMS gjennom et strategisk samarbeid med Kiwa.

  Les mer
 • Sertifisering bidrar til bærekraftig fiskeoppdrett

  18 februar 2020

  Oppmerksomheten rundt bærekraften innen norsk oppdrettsnæring øker, og temaer som mattrygghet, dyrevelferd og forurensningsproblematikk blir mer og mer aktuelle. Flere av sertifiseringsordningene for akvakultur har tydelige miljøkrav.

  Les mer
 • Støttespiller for matsektoren

  14 februar 2020

  Fokuset på mattrygghet blir stadig sterkere og kravene som stilles til forsvarlig håndtering av mat blir strengere. Kalibreringsavdelingen i Kiwa tilbyr et bredt spekter av tjenester inn mot matindustrien for å sikre at mat oppbevares på riktig måte.

  Les mer
 • God kjemi på 1-2-3

  11 februar 2020

  Selv om det viktigste er at rengjøringsmidler brukes trygt i praksis, er det enkelte arbeidsgivere som sliter med de mer formelle aspekter rundt kjemikaliehåndtering.

  Les mer
 • Sparer mye på effektiv energibruk

  3 februar 2020

  Oslo kommunes største eiendomsforvalter vil bidra aktivt til det grønne skiftet. Energiledelse og effektiv energibruk i skolebygg er blant satsningsområdene i Undervisningsbyggs miljø- og energistrategi.

  Les mer
 • Videoundervisning – kort vei til kunnskap

  29 januar 2020

  I desember gjennomførte kjemiavdelingen i Kiwa sin første runde med videoopplæring i Trygg kjemikaliebruk og tilbakemeldingene fra de første kursdeltakere har ikke latt vente på seg.

  Les mer
 • Datasikkerhetsdagen

  28 januar 2020

  I dag, 28. januar, arrangeres den årlige europeiske datasikkerhetsdagen, Data Protection Day. Formålet med dagen er å bevisstgjøre og fremme beste praksis for personvern og datasikkerhet.

  Les mer
 • Styrker tilbudet innen mattrygghet og bærekraft

  20 januar 2020

  Søkelyset på matkvalitet og trygg mat blir stadig sterkere. Kiwas mattrygghetsteam tilbyr et bredt spekter sertifiseringstjenester til næringsmiddelindustrien.

  Les mer
 • Tar grep for å sikre vann- og avløpsnettet

  9 januar 2020

  Stadig flere kommuner og entreprenører krever riktig kompetanse for å sikre kontrollen over nye og gamle drikkevannsrør. Dette for at innbyggerne skal føle seg trygge på at vannet vi tapper i springen er rent.

  Les mer
 • Med praktisk tilnærming til bærekraft

  8 januar 2020

  Kiwa har bærekraft som et av sine viktigste hovedmål – det krever handlekraft.

  Les mer
 • Høyaktuelt spenningsdrama

  2 januar 2020

  Spenningsdramaet hvor en tankbil kolliderer inne i en tunnel og starter en voldsom brann er nå å se på kino, og spørsmålet rundt realiteten av denne katastrofen har meldt seg. Seniorrådgiver for energi og sikkerhet i Kiwa, Per Arne Lindvik, mener forebyggende arbeid er elementært for å unngå en slik katastrofe.

  Les mer
 • Tunnelen - virkelighetsnær og aktuell

  19 desember 2019

  25. desember vises katastrofefilmen «Tunnelen» for første gang på storkino i Norge. Vi har snakket med seniorrådgiver for energi og sikkerhet i Kiwa, Per Arne Lindvik, om realiteten rundt innholdet i filmen.

  Les mer
 • Antikorrupsjonsdagen

  9 desember 2019

  9. desember er den internasjonale antikorrupsjonsdagen. Korrupsjon er et stort hinder for økt bærekraft og økonomisk og sosial utvikling. Den internasjonale standarden ISO 37001 er utviklet for å hjelpe bedrifter med å forbedre og systematisere arbeidet for å bekjempe korrupsjon.

  Les mer