• Planlagt vedlikehold gir økonomisk gevinst

  26 juni 2020

  Styrene i sameier og borettslag har et stort ansvar, blant annet for vedlikehold av bygningsmassen og ettersyn av tekniske innretninger. For å håndtere ansvaret forsvarlig er det smart å få bistand av en upartisk aktør.

  Les mer
 • Gratis Webinar: Risikostyring i praksis

  16 juni 2020

  Bli med på vårt webinar og få innsikt i hvordan risikostyring kan bli en naturlig del av daglig arbeid.

  Les mer
 • Svømmehall med søkelys på sikkerhet

  15 juni 2020

  Sikkerheten til de besøkende har høy prioritet hos Bærumsbadene. Nylig ble vannsklien i Nadderudhallen inspisert av Kiwa.

  Les mer
 • Covid-19 kvalitetsmerke

  10 juni 2020

  Kiwa lanserer nå en ny tjeneste: Covid-19 kvalitetsmerke for smitteverntiltak. Kvalitetsmerket er etablert for å støtte bedrifter i arbeidet med å sikre forsvarlig drift ved å forebygge spredningen av Koronaviruset. 

  Les mer
 • Kiwa akkreditert for inspeksjon av fornøyelsesinnretninger

  5 juni 2020

  Kiwa er nå akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17020:2012 (Type A kontrollorgan) for uavhengig kontroll av fornøyelsesinnretninger. Det er et krav at slike innretninger gjennomgår en årlig teknisk kontroll utført av et uavhengig inspeksjonsorgan.

  Les mer
 • Bedriftshelsetjeneste med trippel ISO-sertifisering

  19 mai 2020

  I løpet av et år har Salutis HMS med sine to søsterselskaper fått ISO-sertifikater innen både kvalitet, miljø og arbeidsmiljø. De anbefaler alle bedrifter, uansett bransje, å vurdere sertifisering.

  Les mer
 • Gassgrillen, sommerens beste venn - eller?

  9 mai 2020

  Våren er i anmarsj og grillen smyger seg sakte, men sikkert ut av sitt vinterhi. På varme vår- og sommerdager er det mange som benytter seg av gassgrillen til å lage den gode smaken av sommer. Men hva vet du egentlig om gassen du benytter deg av for å steke kotelettene eller veggisburgerne? Er det for eksempel farligere å benytte gassgrill enn kullgrill?

  Les mer
 • - Sertifisering er en pådriver for kontinuerlig forbedring

  4 mai 2020

  Park & Anlegg AS i Sarpsborg ble nylig sertifisert i henhold til ISO 9001 og 14001 for miljø og kvalitet. Entreprenørselskapet opplever at dette har gitt en ekstra boost til å jobbe med forbedringstiltak for å nå bedriftens mål.

  Les mer
 • Kiwa godkjent for MSC CoC-sertifisering

  20 april 2020

  Kiwa tilbyr nå akkreditert sertifisering i henhold til den mest anerkjente internasjonale standarden for bærekraftig sjømat - med hele verden som omfang.  

  Les mer
 • Svært positive erfaringer med digital revisjon

  3 april 2020

  AMK-sentralen i Nord-Trøndelag er nå sertifisert for kvalitetsledelse uten fysiske møter med revisor, gjennom såkalt remote auditing.

  Les mer
 • Material- og kalibreringslabene

  26 mars 2020

  Kalibrerings- og materiallabene til Kiwa Norge er åpent som normalt, og tar imot instrumenter og andre kundeoppdrag.

  Les mer
 • Mattrygghet og krisehåndtering

  19 mars 2020

  Kravene i ISO 22000 omfatter kriseberedskap og systemer for sporbarhet samt risikovurdering, kommunikasjon og kontinuerlig forbedring.

  Les mer
 • NRC Group sertifisert for antikorrupsjon

  17 mars 2020

  NRC Group i Norge har blitt sertifisert for standarden NS-ISO 37001:2016; ledelsessystem for antikorrupsjon. Selskapet er ett av to i bransjen som innehar sertifikatet.

  Les mer
 • Kiwas håndtering av Corona-viruset

  14 mars 2020

  Kiwa Norge følger nøye med på utviklingen av COVID-19 viruset, og ønsker å levere våre tjenester så nært opp mot normalen som mulig.

  Les mer
 • Sammen om kompetanseheving

  6 mars 2020

  VVS Norges medlemsbedrifter i Bademiljø og Comfort styrker sin kompetanse på sprinkler og HMS gjennom et strategisk samarbeid med Kiwa.

  Les mer
 • Sertifisering bidrar til bærekraftig fiskeoppdrett

  18 februar 2020

  Oppmerksomheten rundt bærekraften innen norsk oppdrettsnæring øker, og temaer som mattrygghet, dyrevelferd og forurensningsproblematikk blir mer og mer aktuelle. Flere av sertifiseringsordningene for akvakultur har tydelige miljøkrav.

  Les mer
 • Støttespiller for matsektoren

  14 februar 2020

  Fokuset på mattrygghet blir stadig sterkere og kravene som stilles til forsvarlig håndtering av mat blir strengere. Kalibreringsavdelingen i Kiwa tilbyr et bredt spekter av tjenester inn mot matindustrien for å sikre at mat oppbevares på riktig måte.

  Les mer
 • God kjemi på 1-2-3

  11 februar 2020

  Selv om det viktigste er at rengjøringsmidler brukes trygt i praksis, er det enkelte arbeidsgivere som sliter med de mer formelle aspekter rundt kjemikaliehåndtering.

  Les mer
 • Sparer mye på effektiv energibruk

  3 februar 2020

  Oslo kommunes største eiendomsforvalter vil bidra aktivt til det grønne skiftet. Energiledelse og effektiv energibruk i skolebygg er blant satsningsområdene i Undervisningsbyggs miljø- og energistrategi.

  Les mer
 • Videoundervisning – kort vei til kunnskap

  29 januar 2020

  I desember gjennomførte kjemiavdelingen i Kiwa sin første runde med videoopplæring i Trygg kjemikaliebruk og tilbakemeldingene fra de første kursdeltakere har ikke latt vente på seg.

  Les mer