• KTIS tar over personsertifisering

  30 mai 2018

  Fra 1. juni 2018 blir sertifiseringsordningen til Kiwa Inspecta (PERS 017) sammenslått med Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering (PERS 003).

  Les mer
 • Første norske industribedrift med ISO 45001-sertifikat

  10 mai 2018

  Veidekke Entreprenør er sertifisert etter den nye internasjonale standarden for arbeidsmiljø.

  Les mer om ISO 45001
 • Gode resultater med avansert ultralyd

  9 april 2018

  Nye metoder innen NDT gjør det mulig å inspisere betongstrukturer med langt større presisjon enn tidligere.

  Les mer
 • Ny internasjonal standard skal redde liv

  15 mars 2018

  I dag lanseres ISO 45001, den nye internasjonale standarden for arbeidsmiljø. Standarden har vært i utvikling siden 2013.

  Les mer om ISO 45001
 • Manglende CE-merking av byggevarer

  15 mars 2018

  Til tross for at CE-merking har vært et krav siden 2014, er det langt fra alle produsenter som har sertifiseringen på plass.

  Les mer om CE-merking
 • Fristen for preregistrerte stoffer nærmer seg

  4 mars 2018

  For alle produsenter og importører som har preregistrert kjemiske stoffer, går fristen for full REACH-registrering ut 31. mai.

  Les mer
 • Risikovurdering forebygger arbeidsulykker

  26 februar 2018

  Arbeidsskadeulykker skyldes ofte manglende tiltak for å ivareta sikkerheten, viser analyser fra Arbeidstilsynet. De fleste ulykker i arbeidslivet kunne vært unngått.

  Les mer
 • Slik kartlegges kjemikaliene på ditt verksted

  14 januar 2018

  Tidligere aksjoner fra tilsynsmyndigheter mot bilbransjen har avslørt alvorlige mangler på flere punkter i kjemikalieregelverket.

  Les mer
 • Ikke lenger krav om stoffkartotek på papir fra 1. januar 2018

  31 desember 2017

  Arbeidsgivere i virksomheter som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer helsefarlige kjemikalier har plikt til å opprette stoffkartotek.

  Les mer
 • Vannforsyning ved krisesituasjoner

  19 oktober 2017

  Ved en katastrofe forårsaket av sabotasje, uhell eller ekstremvær, er levering av vann en kritisk faktor.

  Les mer
 • Innfører skriftlig eksamen

  9 mars 2017

  Våren 2017 innfører Kiwa Inspecta skriftlig eksamen på alle operatørkurs, kjelpasserkurs og oppdateringskurs. Fra 1. juli vil endringene også gjelde ved resertifisering av operatør- og kjelpassersertifikat.

  Les mer
 • ISO 45001 – Ny internasjonal standard for arbeidsmiljøledelse

  3 februar 2017

  Arbeidet med å utvikle en ny internasjonal standard for arbeidsmiljøledelse ble startet i 2013. ISO 45001 er snart ferdigstilt. Det antas at den nye standarden vil foreligge første kvartal 2018. ISO 45001 vil erstatte den britiske standarden OHSAS 18001 – Styringssystemer for arbeidsmiljø som er i bruk i mange land.

  Les mer
 • Samsvarsvurdering

  2 februar 2017

  Mange ledere i norske bedrifter synes det er vanskelig å ha oversikt over alle lover og forskrifter innenfor HMS-lovgivningen. En slik oversikt skal sikre at bedriften oppfyller HMS-internkontrollforskriften sitt krav om at virksomhetens aktiviteter skal planlegges, utføres i vedlikeholdes i samsvar med HMS-lovgivningen. HMS-internkontrollforskriften har også et krav om at virksomheten skal kartlegge særlig viktige krav.

  Les mer
 • Entra ASA signerte med Kiwa Inspecta

  24 januar 2017

  Entra ASA har nylig inngått en avtale med Kiwa Inspecta. Omfanget gjelder sikkerhetskontroll av 260 heiser, samt tredjeparts kontroll av selskapets fasadeheiser.

  Les mer
 • Krav til økt trådfasthet

  9 januar 2017

  En ferjefri E39 krever oppdaterte standarder og spesifikasjoner med økt krav til trådfasthet i utbyggingen av hengebruer. Kiwa Inspecta har på oppdrag av Statens vegvesen oppdatert Håndbok R410, og oppdragsgiver planlegger en nylansering i begynnelsen av 2017.

  Les mer
 • 3,5 prosent av landets brutto nasjonalprodukt ruster vekk

  21 november 2016

  Stål er et kjernemateriale i utallige konstruksjoner, fra skip og oljeplattformer til broer og vei. Offshoreindustrien setter standarden når det gjelder kvalitetssikring av overflatebehandling og korrosjonsbeskyttelse. Nå skjeler andre bransjer til offshoreindustrien for «beste praksis».

  Les mer
 • Teknologisk Institutt bytter navn og logo

  18 september 2016

  Hundreåringen Teknologisk Institutt har utvidet familien og fått en ansiktsløftning. Selv om utseendet blir nytt, forblir det aller viktigste uendret.

  Les mer
 • Fornyet trykkbeholderdirektiv og endrede forskrifter

  9 august 2016

  "Mer rettskaffent, tryggere og enklere" er målet for den reviderte versjonen av PED. PED er EUs direktiv for trykkpåkjent utstyr – som har vært obligatorisk siden 2002.

  Les mer
 • Kalkulerer kritisk defektstørrelse

  27 juni 2016

  CTOD (Crack Tip Opening Displacement) er en elastisk-plastisk bruddmekanisk test. Den elastisk-plastiske bruddmekanikken gjelder for duktile materialer, som for eksempel stål. Materialet man tester må ha en tilstrekkelig kvass sprekkspiss.

  Les mer
 • Sikkerhetsdatablader i norske bedrifter har vesentlige mangler

  2 mai 2016

  Arbeidstilsynet har utført tilsyn hos nesten 300 virksomheter. Det ble avdekket vesentlige mangler og feil i 60 % av sikkerhetsdatabladene, og mer enn halvparten av virksomhetene oppfylte ikke kravet til informasjon og riktig bruk av stoffkartotek.

  Les mer