9 desember 2019

Kampen mot korrupsjon

Antikorrupsjonsdagen. Foto.

I dag er det den internasjonale antikorrupsjonsdagen. Korrupsjon er et stort hinder for økt bærekraft og økonomisk og sosial utvikling. Ifølge FN utgjør bestikkelser og korrupsjon årlig en sum som tilsvarer omtrent 5 prosent av hele verdens bruttonasjonalprodukt (BNP).

9. desember markeres den internasjonale antikorrupsjonsdagen for å bidra til å øke bevisstheten om korrupsjon som et stort samfunnsproblem. Dagen markerer også vedtaket av FN-konvensjonen mot korrupsjon. FN fremhever at korrupsjon undergraver demokratiske institusjoner, forsinker økonomisk utvikling og bidrar til statlig ustabilitet.

Hindrer bærekraft

FNs globale kampanje #UnitedAgainstCorruption identifiserer korrupsjon som en av de største hindringene for å oppnå bærekraftsmålene, og understreker viktigheten av at alle tar del i kampen mot korrupsjon. FNs bærekraftsmål 16 som handler om fred og rettferdighet har innsats mot korrupsjon som en viktig del.

FNs generalsekretær António Guterres uttaler i dag på Twitter:

«Folk har rett i å være sinte på korrupsjon. Den avleder sårt tiltrengte ressurser fra skoler, sykehus og infrastruktur. Antikorrupsjonsdagen fremhever behovet for at vi skal forene oss for å stoppe ulovlige økonomiske strømninger som tapper disse midlene.»

Krever sterkere nordisk innsats mot korrupsjon

Selv om de nordiske landene tradisjonelt har rangert høyt på listene over land med lite korrupsjon, godt styresett og et næringsliv med høy tillit, viser flere tilfeller i det siste at kampen mot korrupsjon er høyst nødvendig også i vårt hjørne av verden. I november i år samlet de nordiske avdelingene av organisasjonen Transparency International seg bak en felles uttalelse om behovet for en kraftig forbedring i den nordiske innsatsen mot korrupsjon.

ISO-sertifisering for antikorrupsjon

ISO 37001 er en internasjonal standard for antikorrupsjon. Den er utviklet for å hjelpe bedrifter med å implementere et ledelsessystem for antikorrupsjon samt å forbedre og systematisere virksomhetens eksisterende arbeid for å bekjempe korrupsjon.

Les mer om sertifisering for antikorrupsjon her.