6 oktober 2022

Digital opplæring av gasskontrollører – en fleksibel løsning

KiwaGasskontrollør-11_web.jpg
Foto: Nicole Wohlgemuth

Kiwa tilbyr nå gasskontrollørkurset som onlineopplæring, en etterlengtet kursform for mange.

Digitale kurs har blitt en populær kursform både blant kursdeltakere og arbeidsgivere. Kiwa har nå lansert kurset Gasskontrollør – gassmåling for entring og arbeid som digitalt kurs, noe som innebærer mange fordeler.

- Tidligere har gasskontrollørkurset gått over tre dager og da som klasseromsundervisning. Nå har vi endret kursformen og kurset blir nå tilbudt som digitalt e-læringskurs, hvor teori og avsluttende prøve gjøres digitalt, sier seniorrådgiver for Energi og sikkerhet i Kiwa, Lars Tvedt.

I tillegg til de teoretiske emnene skal kursdeltaker gjennomføre én dag med praktiske øvelser, hvor det blir satt opp alternative «praksisdager». Denne endringen medfører at antall oppmøtedager reduseres fra tre til én.   

Hvor som helst, når som helst

Den nye kursformen skal gagne både kursdeltaker og arbeidsgiver, ved at den digitale delen kan gjøres hvor som helst og når som helst.

- For den ene oppmøtedagen blir det lagt ut forskjellige dager som kursdeltakeren kan velge mellom, noe som gjør kurset fleksibelt. Det eneste kravet er at man må gjøre kurset ferdig innen tre måneder, forklarer Lars.

Ved å tilby gasskontrollørkurs på denne måten krymper antall dager man må møte opp til klasserom med hele 66%.

- Fra et økonomisk perspektiv er det en positiv utvikling med digital opplæring. Dette er en god kombinasjon for å spare både tid og penger på færre reisedager, i tillegg til at man kan kombinere kurset godt med familieliv og fritid, sier Lars.

En kabal som skal løses

Kostnadsreduksjon på grunn av mindre reisekostnader er selvfølgelig en stor fordel, og med reduksjon i antall oppmøtedager er dette også en kjærkommen nyhet for de som administrerer kurs for mange ansatte. Når kursdeltakeren kan ta det meste av kurset når det passer best, blir det enklere å planlegge både i forhold til fritid og arbeidstid.

- Når personell for eksempel jobber offshore, er det mye man skal ta hensyn til i planleggingen av kompetanseheving og videreutdannelse. Det er en kabal som skal gå opp, og vi har prøvd å tilrettelegge for at denne enklere skal la seg løse, sier Lars og legger til:

- Det er ingen endring i innholdet - den eneste endringen er at det skal bli enklere å få gjennomført kurset.

Info om Digital Gasskontrollør:

Kurset gjennomføres i henhold til arbeidstilsynets krav. Kurset inneholder den samme teorien som tidligere, bare nå med e-læring, interaktive videoer, digital prøve og én oppmøtedag. Ønsker du å lese mer om Digital Gasskontrollør kan du lese mer her.