18 oktober 2022

Fristen nærmer seg for sikkerhetsdatabladendringer

iStock-1355779354_2.jpg
Foto: iStock

Innen 1. januar 2023 må alle sikkerhetsdatablader for kjemikalier være oppdatert i henhold til nye krav i REACH-regelverket. Leverandører bør allerede nå begynne arbeidet med å oppdatere sine sikkerhetsdatablad. 

REACH-regelverket, bestemmer hvordan et sikkerhetsdatablad skal se ut; hvor mange punkter det skal inneholde og hva disse skal inneholde.

- Ettersom kunnskapen vår fornyes hele tiden, påvirker denne nye kunnskapen også reglene for sikkerhetsdatablader, forklarer Gro Sand, rådgiver i Kiwa Kompetanse.

Nye krav og underavsnitt

De nye endringene omfatter blant annet krav om opplysninger om innhold av nanomaterialer. Samtidig har det kommet to nye underavsnitt i Vedlegg 2 til REACH-regelverket, som handler om hormonforstyrrende stoffer.

- Disse underavsnittene skal si noe om hvordan disse hormonforstyrrende stoffene kan påvirke helsen vår, eller ytre miljø. Det har blitt større krav til hvilke opplysninger som må gis om hvert enkelt stoff, sier Gro.

Det er nå gitt tydeligere krav til angivelse av de fysiske egenskapene til kjemikaliene.  

- Det man må gjøre nå er å sørge for å enten oppdatere de databladene man allerede har, eller lage nye. Vi er nå i en overgangsperiode som varer frem til nyttår, men da må alle sikkerhetsdatabladene være oppdatert, sier Gro.

Verdifull bistand til oppdateringer

Kiwa kan bistå med å både oppdatere eksisterende datablad eller lage nye datablader dersom det er ønskelig.

- Vi hjelper kundene våre med databladene så de de tilfredsstiller det nye databladformatet. Vi sjekker alle produktene, gjør fareklassifiseringer og vurderer informasjonen vi får fra leverandørene, forklarer Gro.

For produkter som har krav til å ha UFI-kode i sikkerhetsdatabladet, skal dette også inn i databladet med det nye formatet. Kiwa kan også bistå med rådgivning rundt innmelding til UFI-kode, samt innmelding til CLP-giftinformasjonen dersom dette er nødvendig.

Les mer om hva Kiwa kan bistå med her.