6 januar 2022

Gratis webinar - Informasjonssikkerhet i helsesektoren

IT-og-helse.jpg

Hvilke utfordringer byr digitaliseringen i helsevesenet på når det gjelder informasjonssikkerhet og vern av sensitive personopplysninger? Hvilke krav og forordninger gjelder, og hvordan kan sertifisering bidra til å sikre sensitiv informasjon?

Fredag 21. januar kl 10:00-11:30 inviterer Kiwa til et gratis webinar om informasjonssikkerhet i helsesektoren. 

Program
 • Velkommen
 • Hvilke krav gjelder for behandling av personopplysninger innen helse- og omsorgssektoren
  - Normens krav samholdt med ISO 27001
  - Kort informasjon om pågående arbeid med strategi for digital sikkerhet
  Susanne Helland Flatøy, seniorrådgiver avdeling juss og informasjonssikkerhet, Direktoratet for E-helse
 • Et privat helseforetaks erfaringer med informasjonssikkerhetsarbeid og sertifisering i henhold til ISO 27001. Hvordan vi har jobbet med testing av den digitale sikkerheten. Trusler knyttet til leverandører/verdikjeden.
  Tore Martin Skarpholt, direktør teknologi og innovasjon, Ecura og Øystein Storsveen, kvalitet- og systemansvarlig, Ecura
 • Krav til informasjonssikkerhet i anbud. Nytteverdien av en sertifisering. Hvordan foregår sertifiseringsprosessen.
  Kai-Ove Finvold, revisjonsleder, Kiwa i samtale med Stein Arne Hove, Kiwa
 • Oppsummering
Spørsmålsrunde

Det vil være mulighet til å stille spørsmål i chatten som blir besvart underveis eller i oppsummeringen på slutten av webinaret.