10 juli 2015

ISO 9001 er publisert i ny versjon

ISO 9001 er utviklet av ISOs ekspertkomité for kvalitetsledelse som består av de viktigste interessegruppene i samfunnet. Blant annet bedrifter, myndigheter, miljøorganisasjoner, forskningsorganisasjoner og forbrukerinteresser har vært med på å utvikle den reviderte standarden. Norge har deltatt sammen med 94 andre land.

Standarden gir oppskriften på hvordan organisasjoner til enhver tid skal kunne tilby produkter og tjenester som oppfyller kundens krav og forventning.

ISO 9001 passer for alle private og offentlige virksomheter - uavhengig av størrelse, organisasjonsform og produkt- eller tjenestetype. ISO 9001 ble utviklet på 1990-tallet, og har vært gjennom flere revisjoner. Ny utgave er skrevet i ny felles struktur for ledelsesstandarder, slik at det skal være lettere å bruke flere standarder samtidig (for eksempel ISO 14001, miljøstyring i kombinasjon med ISO 9001).

Noen viktige endringer og krav sammenliknet med tidligere utgave:

  • Økt fokus på engasjement fra virksomhetens øverste ledelse
  • Kvalitetsledelse som en integrert del av virksomhetens strategi
  • Bruk av risikotankegang gjennom hele standarden
  • Kartlegging av og forståelse for organisasjonens kontekst og betingelser for driften
  • Mengde, format og omfang av dokumentasjon bestemmes i større grad av organisasjonen
  • Tydeligere forventninger til planer for måloppnåelse og planlegging av endringer
  • Tydeligere referanser til kompetanseledelse
  • Planlegging av operasjoner (realisering) skal adressere risiko
  • Forsterket fokus på prosessenes evne til å møte krav til varer, tjenester og kundetilfredshet

Les mer om sertifisering iht. nye ISO 9001 her.

Er du allerede sertifisert iht. ISO 9001:2008

Vi anbefaler at dere så snart som mulig setter dere inn i endringene og hva de vil bety for din virksomhet og styringssystemet.