15 september 2020

Kiwa del av polymer- og komposittklynge

Testing av polymer og kompositter. Foto.

Kiwa har nylig blitt med i næringsklyngen Norwegian Center for Material Technology (NCMT).

NCMT jobber for utvikling av innovative, markedsrettede og bærekraftige materialløsninger innen polymer og kompositt. Klyngen består av bransjeuavhengige aktører med verdensledende og komplementerende kompetanse.

I et intervju med NCMT uttrykker Christian Kreyberg Grødal i Kiwa forventning om at samarbeidet vil bidra til videreutvikling av polymer- og kompositt-industrien, både ved å utvikle nye materialer og bruke eksisterende materialer på en ny måte.

Bidrar til bærekraft

Grødal fremhever at NCMT-klynga og polymer- og komposittbransjen kan bidra til bærekraft ved å samle kunnskap fra bransjen om hvordan sortere, gjenvinne og gjenbruke plastmaterialer på en bærekraftig og sikker måte.

- Klyngen kan også bidra til å utvikle nye materialer med dokumenterte egenskaper som bidrar til en bærekraftig bruk, sier Grødal til NCMT, og legger til:

- Polymer- og komposittmaterialer har stort potensiale med bredt bruksområde, lang levetid og god mulighet for gjenvinning.

Bred kompetanse innen kompositt-testing

Kiwa Norge har to laboratorier med lang erfaring innen mekanisk testing og kunstig aldring av polymer og kompositt, og kan teste alt fra små standardiserte prøver til større/fullskala-produktprøver. Kiwa har også flere laboratorier internasjonalt med kompetanse og erfaring innen testing av polymer og kompositt.

Les intervjuet på NCMTs hjemmeside

Les mer om Kiwas tjenester innen plast- og kompositt-testing