24 mai 2024

Nye krav til opplæring etter kontrollveiledningen FG-920

sprinkler-04-21.jpg
Bilde: Kiwas fullskala øvingssenter for automatiske vannbaserte slokkeanlegg på Avaldsnes. 

Automatiske vannbaserte slokkeanlegg er essensielle for å beskytte liv og eiendom mot brann og årlig kontroll av sprinkleranlegg og andre vannbaserte slokkeanlegg er lovpålagt. Kiwa har, i samarbeid med FG Skadeteknikk, lansert et nytt og omfattende kurs innen kontroll av automatiske vannbaserte slokkeanlegg etter kontrollveiledningen FG-920 for å sikre at de som skal gjennomføre kontroll av blant annet sprinkler er best mulig rustet til å møte krav og forventninger som stilles til kontrolløren.  

Kurset er utviklet av seniorrådgiver, Kristian Grimstvedt, i Kiwa og representerer et viktig skritt fremover i arbeidet med å bidra til økt kvalitet på anleggsvurdering og rapportering ved kontroll av vannbaserte brannslokningssystemer.   

Her får du mer info om kurset.   

Kiwa eneste tilbyder   

Sertifiseringsområde innenfor kontroll er ikke nytt, men det har ikke vært et kurstilbud spesifikt rettet mot dette området tidligere. Kurset inngår i FG-900 ordningen, og Kiwa er eneste tilbyder.  

- Frem til nå har det vært slik at de som skal sertifiseres som kontrollør har måtte bestått eksamen innenfor prosjektering og utførelse, forteller Kristian Grimstvedt, seniorrådgiver i Kiwa og fortsetter:   

- Kravet om utførelse erstattes nå med eget kursopplegg for kontrollrollen og egen eksamen innenfor kontroll. Kravene vil gjelde for nye kontrollører som skal sertifiseres.  

Kurs i FG-920  

Med lang erfaring innen brannsikkerhet og vannbaserte slokkeanlegg har Grimstvedt sørget for at kurset er både aktuelt og praktisk vinklet for å gi deltakerne de beste forutsetningene for å gjennomføre kontroll av vannbaserte slokkeanlegg, inkludert forberedelser og etterarbeid. Det dekker blant annet:   

Gjennomgang av FG-920: En detaljert gjennomgang av krav og retningslinjer i FGs kontrollveiledning for automatiske vannbaserte slokkeanlegg.   

Gjennomføring av kontroll: Hvordan gjennomføre en systematisk kontroll av slokkeanlegg, inkludert blant annet anleggskontroll, funksjonsprøvinger, samt behandling og beskrivelse av avvik og merknader.   

Bruk av systemløsningen FG-kontroll: Gjennomgang av og praktisk øving i bruk av FG-kontroll for registrering av anlegg og rapportering etter gjennomført kontroll.   

Arbeid med case-oppgave: Hands-on trening hvor deltakerne får mulighet til å anvende teoretisk kunnskap i praksis mot en case-oppgave med problemstillinger som skal vurderes og registreres i FG-kontroll.  

Godt samarbeid med FG skadeteknikk

- Kurset er utvikler i tett samarbeid med FG Skadeteknikk, noe som sikrer at det er i tråd med retningslinjer og krav i FG-920 og kompetansekravene gitt i FG-900. Kurset er essensielt for alle som ønske å oppnå en sertifisering innen kontroll av automatiske vannbaserte slokkeanlegg og vil bidra til økt kvalitet på gjennomføring og rapportering av kontroller, avslutter Grimstvedt.