25 oktober 2021

Oppgradert akselerometertesting

Kiwa har investert i Norges mest omfattende system for måling av akselerometer. Det nye systemet automatiserer store deler av prosessen noe som gir ekstremt nøyaktige målinger og rask leveringstid. 

- Det nye systemet er en betydelig oppgradering også for våre kunder. Vi har allerede lang erfaring med å kalibrere et stort og variert utvalg av akselerometer, sier Kenneth Medalen-Hansen, avdelingsleder for Kalibrering Kongsberg.  

- Vi har vært i markedet lenge og kjenner godt til bruken av akselerometer, samt kravene i ulike bransjer. Det er for eksempel forskjell på kravet for vibrasjon i en bru sammenlignet med deler til romfarts industrien, forteller Medalen-Hansen.  

Bestill kalibrering av akselerometer her

Kostnadseffektiv kalibrering 

Det kan være kostbart å sende et akselerometer til kalibrering.  

- Ofte kan det oppleves som mer lønnsomt å kjøpe nytt utstyr i stedet for å kalibrere det man har, sier Medalen-Hansen og fortsetter:  

- Med det nye systemet har vi mulighet til å kalibrere akselerometer mye mer kostnadseffektivt. Datakilder fra flere systemer samles i en database, og over tid gir det viktig historisk innsikt for hvert enkelt akselerometer. Dette øker argumentasjonen for å beholde og bruke gode akselerometer, noe som også sparer miljøet.  

Rask leveringstid 

Nå automatiseres oppsett- og kalibreringsprosedyrene, noe som igjen forkorter kalibreringstiden betraktelig.  

- Dette gir oss muligheten til å ha svært gode leveringstider på denne typen kalibrering, sier Medalen-Hansen og legger til:  

- I etterkant får kunden tilgang til en rapport med komplett kalibreringsdata som viser hvilken differanse deres akselerometer har opp mot systemet, slik at eier tar hensyn til avviket i sine målinger.