10 februar 2022

Satser på NDT-inspeksjon av etterspente betongbruer

Gimsøystraumen_bru.jpg

Kiwa anvender avansert NDT for å kartlegge armeringskorrosjon i etterspente betongbruer i henhold til krav fra Statens vegvesen. (Foto: iStock / Sjoerd van der Wal)

Kiwa investerer i økt kompetanse og avansert utstyr for å tilby ny tjeneste som tilfredsstiller instruks fra Statens vegvesen.

Spennarmert betong har lenge vært ansett for å være en pålitelig og effektiv metode for brukonstruksjon, men etterspente betongbruer er utsatt for forringelse over tid, og det er nødvendig å kontrollere dem kontinuerlig for å opprettholde den strukturelle integriteten og forlenge levetiden.

Bjørnar Meland, direktør for inspeksjon i Kiwa Norge, forteller at denne typen inspeksjoner er en ny tjeneste som Kiwa kan tilby mot entreprenører som skal foreta hovedinspeksjon av større bruer.

Statens vegvesen har gitt ut en instruks som krever at en hovedinspeksjon skal omfatte følgende NDT-metoder:

Visuell inspeksjon for å merke ut og sjekke kritiske områder, Cover meter, GPR (Ground Penetrating Radar), Ultralydpulsekko (MIRA), Impact Echo og visuell inspeksjon / boring og bruk av endoskop.

Les mer om NDT-inspeksjon av etterspente betongbruer

Internasjonalt samarbeid og nye investeringer

Meland fremhever at de har hatt nytte av et tett samarbeid med Kiwa Tyskland, som har lang erfaring på dette området. Han fortsetter:

- Kiwa er så langt jeg vet den eneste leverandøren som kan gjennomføre slike inspeksjoner med eget personell i Norge. Vi har investert i avansert utstyr for å kunne levere en tjeneste av høy kvalitet. Dessuten har vi styrket laget vårt med ny kompetanse fra bygg- og anleggsbransjen, sier Meland. 

Bjørnar-Meland-og-Ivan-Soldo.jpg

F.v.: Bjørnar Meland, direktør for inspeksjon og Ivan Soldo, senioringeniør i Kiwa Norge.

Solid kompetanse

En av de nye ressursene Meland har hentet inn, er sivilingeniør Ivan Soldo. Soldo har tidligere jobbet som anleggsleder i Norge og prosjekteringsingeniør i Kroatia. Han har erfaring med byggprosjektering, veiprosjektering, trafikkplanlegging, samt kontroll av konstruksjoner / tilsyn. Soldo har fullført masterstudie i byggematerialer med masteroppgave innen ikke-destruktiv prøving av betong.

- Jeg tror min bakgrunn gjør at jeg har mye å bidra med innen NDT og inspeksjon. Denne typen oppdrag er kompliserte og krever både lang erfaring i vurdering av betongkonstruksjoner og ferdigheter i å håndtere NDT-teknikker, programvare og utstyr, sier Soldo og tilføyer:

- Kiwa har kompetansen og utstyret som kreves, og kan tilby en komplett inspeksjon som oppfyller kravene Statens vegvesen stiller. Jeg ser fram til å samarbeide med kolleger i Kiwa og bistå kundene våre.