30 mai 2024

Aker Solutions styrker kompetansen med fagprøver hos Kiwa

I et stadig skiftende landskap innenfor industrien er dokumentert kompetanse avgjørende. Aker Solutions, en global leder innen ingeniørvirksomhet og energiløsninger, har erkjent betydningen av å sikre at deres ansatte har riktige ferdigheter og sertifiseringer. Deres samarbeid med Kiwa, har vist seg å være en suksessformel for å oppnå dette.  

Praktisk og kostnadseffektivt 

Aker Solutions har satt et klart mål: alle som jobber som industrirørleggere skal ha fagprøve. For å oppnå dette samarbeider de tett med Kiwa, som tilbyr en helhetlig tilnærming til fagprøver og kompetansevurdering.  

En av de viktigste fordelene med å gjennomføre fagprøver hos Kiwa er fleksibiliteten og tilgjengeligheten. Med sveiseverksted i Stavanger, nær deres arbeidssted offshore, trenger ikke ansatte å reise langt for å gjennomføre prøven. Dette sikrer at opplærings- og prøveprosessen går sømløst og effektivt for kandidatene, samt gjør prosessen både praktisk og kostnadseffektiv for Aker Solutions.  

Individuell oppfølging 

En annen suksessfaktor er den individuelle oppfølgingen som tilbys hos Kiwa.  

- Ved å ta imot kandidater en om gangen, kan vi gi skreddersydd veiledning og støtte for å sikre at hver enkelt kandidat har de beste forutsetningene for å lykkes på fagprøven, forteller Bjørn Ivar Kaarvaag, Kurs instruktør innen sveiseteknologi i Kiwa.  

Gjennom et intensivt treningsprogram hos Kiwa får ansatte hos Aker Solutions en ukes grunnleggende opplæring før de går opp til fagprøven. Denne tilnærmingen har vist seg svært vellykket med høy suksess prosent.  

Fagprøver hos Kiwa.png

Kvalitetssikring av kompetanse  

Fagprøven hos Kiwa fører til et fagbrev og et kompetansebevis. Dette bidrar til å styrke Aker Solutions totale kompetansebase og øker deres konkurranseevne i markedet.  

I tillegg til å tilby fagprøver, er det i etterkant mulig å søke Kiwa om sertifisering innen forskjellige sveisemetoder. En personellsertifisering innen en sveisemetode sikrer at kandidatene møter kravene og standardene som kreves for den gitte sveisemetoden. I de fleste tilfeller kreves det at sveisere, loddere og sveiseoperatører skal ha gyldig sertifikat.  

Positiv tilbakemelding  

Med over 40 fagprøver gjennomført og ytterligere planlagt har Aker Solutions gitt svært positive tilbakemeldinger på samarbeidet med Kiwa.  

- Kandidatene roser opplegget de får gjennom Kiwa, og Aker Solutions ser klare fordeler ved å utnytte Kiwas ekspertise og ressurser, Sier Ove Aase, Senior Manager Inst. Res. Mech South West i Aker Solutions. 

I en tid der kompetanse og sertifisering er avgjørende, viser Aker Solutions og Kiwa hvordan et tett samarbeid kan føre til vellykkede resultater og styrket kompetanse for ansatte i industrien.