11 oktober 2023

Sikrer trygge og bestandige bruanlegg

Bruanlegg.jpg

Det er viktig å gjøre gode tilstandsvurderinger av bruer både for å sikre at funksjonaliteten opprettholdes. (Foto: iStock)

Det er over 6 000 brukonstruksjoner på norske veier, og det er helt avgjørende at disse er trygge å ferdes på. Kiwa har bred ekspertise på vurdering av aldring og skader på alle typer bruer.

Det krever tillit å bygge i Norge og aktørene i næringen må forholde seg til et stort antall forskrifter og kvalitetskrav. Kiwa leverer tjenester som sørger for en sikker og kostnadseffektiv byggeprosess og hjelper deg og dine underleverandører med å innfri forventninger til kvalitet og sikkerhet.

- Ved nye bru- og veiprosjekter er det vesentlig at vi involveres så tidlig som mulig for å redusere risikoen for avvik under produksjon og montasje samt riktig prising i anbudsfasen. Avvik medfører ofte høyere kostnader og at prosjektene tar lenger tid, derfor er alle tjent med at avvik ikke oppstår, forklarer Vidar Stavik, avdelingsleder for inspeksjon i Kiwa.

I tillegg til alle nasjonale (NS) og internasjonale (ISO) standarder som gjelder ved broprosjekter har Kiwa god oversikt og inngående kjennskap til tilleggskravene i håndbøkene fra Statens Vegvesen.

- Det er viktig at entreprenørene får med seg alle disse tilleggskravene slik at konstruksjonen blir i henhold til spesifikasjonene. Dette bidrar til at prosjektene blir gjennomført på en sikker og kostnadseffektiv måte, tilføyer Jan-Arne Johansen, teknisk inspektør i Kiwa og legger til:

- Dette kan være spesielt kritisk i prosjekter med mange internasjonale aktører. Derfor er det en ekstra trygghet å benytte Kiwas tjenester tidlig i prosjektet for å sikre at leverandøren følger håndbøkene og prosesskodene i prosjektet.

Les mer om bruinspeksjon.

Etterslep på vedlikehold

Brueier, som gjerne enten er kommuner, fylkeskommuner, Staten eller Bane NOR, er pålagt å gjennomføre årlige inspeksjoner og hovedinspeksjoner hvert femte år. Jevnlige inspeksjoner vil danne grunnlaget for vedlikeholdsplaner slik at vedlikeholdet kan tas fortløpende og før det oppstår farer.

- Det er sannsynligvis et betydelig vedlikeholdsetterslep på mange anlegg. Flere hendelser den siste tiden har vist hvor prekært det er hvis bruene ikke er i forskriftsmessig stand, sier Vidar Stavik.

- Kiwa utfører inspeksjoner, tilstandskontroller og skadeanalyser i forbindelse med betong, stål, armering, overflatebehandling, korrosjon, sveis og sammenføyninger. Tilstandsvurderingene fra Kiwa inneholder gjerne en oversikt over hva som eventuelt må gjøres raskt og hva som kan utbedres på lengre sikt. En slik vurdering danner grunnlaget for gode og kostnadseffektive vedlikeholdsplaner, siden det kan bli veldig dyrt å stenge bruer i forbindelse med reparasjoner og vedlikehold.

Tredjepartskontroll og inspeksjon

Kiwa tilbyr uavhengig tredjepartsverifikasjon, revisjon, kontroll og kvalitetssikring innenfor en rekke områder underveis i prosjektet. Stavik fremhever at tredjepartsverifikasjon er avgjørende for å redusere risiko. Det bidrar til å forbedre kvaliteten på design, fabrikasjon, installasjon og oppfølging, samt å redusere antall modifikasjoner og reparasjoner.

Inspeksjon av overflatebehandling

Kiwa har mange inspektører som er FROSIO-sertifiserte på Level III i kombinasjon med stål- og sveisinspeksjon.

- Typiske arbeidsområder for en FROSIO-inspektør er kontroll og oppfølging av overflatebehandling. Det foretas inspeksjoner og kontroller i hele prosessforløpet, fra mottak, gjennom forbehandlingsprosessene, klargjøring av overflate før belegning, belegningsprosess og sluttkontroll, forklarer Stavik.

Skadeanalyse og materialtesting

Stavik forteller videre at Kiwa utfører skadeanalyser for å finne rotårsaker til feil og skader. Han utdyper:

– Våre laboratorier er utstyrt for å gjennomføre analyser og tester av en rekke materialer. På eksisterende bruanlegg er oppdragene ofte relatert til vurdering av aldring og skader på stål- og betongkonstruksjoner for å sikre anleggets funksjon. Våre inspektører kan bidra til å verifisere at brua fortsatt har den bæreevne, trafikksikkerhet, bestandighet og det visuelle uttrykket den ble prosjektert og bygd for. På grunnlag av dette kan det utarbeides preventive og korrektive tiltak.

- Våre laboratorier benyttes også for å verifisere materialkvalitet der man er i tvil eller hvor det mangler underliggende dokumentasjon eller materialsertifikater, legger Stavik til.

dronare-digital-inspektion-1280x720.jpg

Betonginspeksjon med kunstig intelligens

Kiwa tilbyr nå en tjeneste som gir deg muligheten til å kartlegge skader på hele bruanlegg ved hjelp av høyoppløselige bilder tatt med alt fra droner til håndholdte kameraer.

- Vi kaller tjenesten «Intelligent Inspection of Concrete», og tar i bruk AI som automatisk detekterer og kartlegger skader. Skadene kan for eksempel være sprekker så små som 0,2 mm, forklarer Stavik og fortsetter:

- Etterbehandling av bildeinformasjonen med AI og opprettelse av en 3D-modell gir en grundig oversikt over betongkonstruksjonens tilstand og hvor skadene oppstår. Det er mulig å følge skadeutviklingen automatisk og implementere riktige tiltak i tide. Dette fører til betydelige kostnadsbesparelser og kan forlenge levetiden til bruanlegget.

Les mer om Intelligent Inspection of Concrete.

Testing med ultralyd

Ultralydtesting av betong er en metode som ofte benyttes til flere formål ved inspeksjon av brukonstruksjoner.

- Med avansert ultralydtesting kan vi avdekke hulrom og skader uhyre effektivt og presist uten å åpne eller skade betongstrukturen, understreker Stavik. Han sier videre:

- Kiwa har utført flere oppdrag med inspeksjon av etterspent armering i betongbruer ved hjelp av ulike avanserte NDT-metoder. Denne typen oppdrag er kompliserte og krever både lang erfaring i vurdering av betongkonstruksjoner og ferdigheter i å håndtere NDT-teknikker, programvare og utstyr. Kiwa har kompetansen og utstyret som kreves, og kan tilby en komplett inspeksjon som oppfyller kravene Statens vegvesen stiller, sier Stavik.

Kalibrering

Kenneth Medalen-Hansen, avdelingsleder for Kalibrering i Kongsberg, forteller at Kiwa har også Norges mest omfattende system for kalibrering av akselerometer som blant annet brukes for å sikre at vibrasjonen i brukonstruksjonen er innenfor toleransekravet. Dette gir ekstremt nøyaktige målinger og rask leveringstid.

– Vi har lang erfaring med å kalibrere et stort og variert utvalg av akselerometer, samt god kjennskap til kravene i ulike bransjer, fremhever Medalen-Hansen, og legger til:

– Ofte kan det oppleves som mer lønnsomt å kjøpe nytt utstyr i stedet for å kalibrere det man har. Med vårt system har vi mulighet til å kalibrere akselerometer uhyre kostnadseffektivt, noe som også sparer miljøet.