1 juli 2024

Vurdering av klimarisiko blir nå påkrevd i flere ISO-standarder

hånd-lyspære-bærekraft-miljø-piktogram-grønn-busk.jpg

I september 2021 vedtok ISO (International Organization for Standardization) The London Declaration, en erklæring der de forplikter seg til å bidra til å bekjempe klimapåvirkninger. Dette er et viktig skritt for å møte de utfordringene verden står overfor når det gjelder klimaendringer.  

Som ett av tiltakene har ISO nå lagt til to tilføyelser i flere standarder for ledelsessystemer. De to tilføyelsene har blitt inkludert i 31 ledelsessystemstandarder for å ivareta klimaendringsaspekter. I første omgang er de publisert som tilleggsdokumenter (Amendment) til de eksisterende standardene.  

Hvilke standarder gjelder det? 

ISO ønsker med disse tilføyelsene å sikre at organisasjoner tar hensyn til klimarelaterte forhold når de vurderer effektiviteten til sine ledelsessystemer. Følgende standarder er omfattet av endringene:

 

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO/IEC 27001:2022

ISO 21001:2018

ISO 37001:2016

ISO 39001:2012

ISO 50001:2018

ISO 22000:2018

ISO 37101:2016

ISO 14298:2021

ISO 16000-40:2019

ISO 22163:2023

ISO 22301:2019

ISO 28000:2022

ISO 29001:2020

ISO 30301:2019

ISO 34101-1:2019

ISO 35001:2019

ISO 37301:2021

ISO 46001:2019

ISO 21401:2018

ISO 30401:2018

ISO 19443:2018

ISO 41001:2018

ISO 44001:2017

ISO 15378:2017

ISO 18788:2015

ISO 21101:2014

ISO/IEC 20000-1:2018

ISO/IEC 19770-1:2017

   

Hva er kravene til vurdering?

Klimarisiko vil nødvendigvis ikke være like relevant for alle standarder, men det er uansett viktig å ta klimafaktoren med i analysen. Selv om klimaendringene kan påvirke hvert element i et ledelsessystem forskjellig, er hovedmålet at de potensielle effektene av klimaendringer alltid skal tas med i vurderingen.

De delene av standardene som endres med tilføyelsene er kapittel 4.1 og 4.2. Disse beholder sitt overordnede meningsinnhold, og organisasjoner skal fortsatt ta hensyn til alle eksterne og interne forhold som kan påvirke effektiviteten av ledelsessystemet.

Klimaet er blitt en betydelig ekstern faktor som enhver organisasjon må forholde seg til. De nye tilføyelsene sikrer at klimaendringer faktisk blir vurdert i forbindelse med ledelsessystemer. Våre revisorer vil inkludere disse tilføyelsene i kommende revisjoner.

De nye tilleggene er tilgjengelige på Standard Norges nettside. Endringene foreligger som egne dokumenter og er tilknyttet den enkelte standard som et tillegg på produktsiden under “Rettelser og tillegg”. Tilleggene er kostnadsfritt tilgjengelige.