Vi skaper tillit

Samferdsel+Infrastruktur.jpg

Samferdsel og infrastruktur

Kiwa er en ledende leverandør av tjenester til samferdsel og infrastruktur.

Som uavhengig tredjepart kan Kiwa hjelpe bedrifter og selskaper med å:

  • sørge for at prosjekter gjennomføres på en sikker og kostnadseffektiv måte
  • avdekke risiko for mangler og avvik, for å unngå kostnader og tap av tid under produksjon og montasje
  • sikre at konstruksjoner er i henhold til krav og spesifikasjoner som bidrar til forlenget levetid

Kiwa tilbyr inspeksjonstjenester i forbindelse med nye og eksisterende anlegg. Vi sikrer at anlegg bygges riktig og fører ettersyn med tilstanden. Kiwa leverer blant annet vedlikeholdsinspeksjoner av vei og anlegg, tilstandskontroll av betong, NDT og materialtesting, skadeanalyse og veiledning ved materialvalg.

Kiwa tilbyr også et bredt spekter av sertifiseringstjenester, og er akkreditert for sertifisering i henhold til en rekke anerkjente nasjonale og internasjonale standarder som ISO 9001, 14001, 27001, 37001 og 45001.

overflatelab.jpg

Testing, inspeksjon og sertifisering

Kiwa er et av verdens ledende TIC-selskap og leverer tjenester innen testing, inspeksjon og sertifisering. I tillegg arrangerer vi en mengde kurs, både åpne og bedriftsinterne. Dette gjør vi innenfor en rekke markedssegmenter, fra bygg og anlegg, olje og gass, infrastruktur og energiforsyning til drikkevann, mat, dyrefôr og landbruk. Vi har i en årrekke bistått bedrifter med å forbedre seg og sine produkter og tjenester. Kiwa har ressursene og kunnskapen som skal til for å levere deg og din bedrift de beste tjenestene, samlet fra en og samme leverandør. Våre kunder varierer fra små og mellomstore bedrifter til multinasjonale konsern. Med tverrfaglig kompetanse og erfaring fra ulike bransjer og prosjekter i inn- og utland sørger vi for at våre kunder møter krav og forventninger med fokus på kvalitet, kompetanse, risiko og sikkerhet. Vi betjener kunder innenfor produksjons- og prosessindustri, offentlige og private institusjoner, myndigheter og internasjonale selskap fra 100 kontorer verden over. Kiwa har over 5 500 ansatte i 35 land, hovedsakelig i Europa, Asia og Latin-Amerika.

Uavhengighet

Kiwa er en upartisk aktør med faglig integritet og dyktighet. Integritet og respekt for kunder og partnere er avgjørende for oss. Våre ansatte skal utføre sine arbeidsoppgaver i overensstemmelse med aktuelle lover, forskrifter, standarder og øvrige normative dokumenter. Vi skal etterstrebe at alle arbeidsoppgaver, -prosesser og -metoder utføres på en slik måte at det bidrar til å sikre selskapets uavhengighet, samt beskytter vår og kundenes integritet. Kontinuerlig utvikling innenfor våre tjenesteområder er en viktig del av selskapet, for å sikre vår habilitet og at kunder har tillit til organisasjonen. Integritet og respekt for våre partnere er avgjørende når vi inngår avtaler. Vi skal yte service overfor våre kunder og samarbeidspartnere. Kiwa skal ikke være direkte involvert i utforming, framstilling, levering, installering, kjøp, eierskap, bruk eller vedlikehold. Vi er ikke direkte involvert i design, produksjon, forsyning, installasjon, kjøp, eierskap, bruk eller vedlikehold av inspiserte objekter eller lignende konkurrerende objekter. Kiwa skal i sin kommunikasjon sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Les mer om hvorfor beveren er så tett knyttet til våre verdier.