Grunnkurs i korrosjon

  • Grunnleggende

Korrosjon er et enormt problem blant annet i offshoreindustrien og bygg- og anleggsbransjen. Korrosjonskader medfører årlig store økonomiske tap, i tillegg kommer skader på mennesker og materiell som er indirekte følger av korrosjonsulykker. Store pengesummer brukes til inspeksjoner og utbedringer.

Grunnkurs i korrosjon
Neste kurs : Kontakt oss for mer informasjon
Kontakt oss
Kurssenteret
Kiwa Norge

The item has been added to your shopping cart.

Grunnkurs i korrosjon

Go to Cart