Rotårsaksanalyse

  • Grunnleggende

God problemløsning krever at vi søker rotårsaken til et problem. Å forstå de virkelige årsakene til et problem gjør at effektive mottiltak kan iverksettes. Gode ferdigheter i rotårsaksanalyse vil bidra til at du når dine mål raskere og det vil gi deg interessant læring og dypere innsikt i egne prosesser. 

Rotårsaksanalyse
Neste kurs : Kontakt oss for mer informasjon
Kontakt oss
Kurssenteret
Kiwa Norge

The item has been added to your shopping cart.

Rotårsaksanalyse

Go to Cart