• Kiwa er utpekt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap som Teknisk Kontrollorgan for trykkpåkjent utstyr.
  Les mer
 • CTOD er en avansert mekanisk testing som gir svært nøyaktige og representative verdier på bruddseighet
  Les mer
 • Selger du gass og gassutstyr til privatmarkedet? Da krever norsk lov at du skal kunne legge fram et eget kompetansebevis. Kiwa tilbyr nettkurs for selgere.
  Les mer
 • Fra 1. juni 2017 skal alle sikkerhetsdatablader og fareetiketter være iht. kjemikalieregelverket CLP. Har din bedrift kontroll?
  Les mer
 • Drikkevannsforsyning offshore er underlagt strenge kvalitetskrav gitt av myndighetene. Kurset oppfyller kompetansekrav for teknisk- og helsepersonell som arbeider med drikkevann offshore.
  Les mer
 • Kiwa har lang og bred erfaring i forbindelse med bolter og festemateriell. Tidligere oppdrag inkluderer kvalitetssikring i forbindelse med produksjon og installasjon.
  Les mer
 • Opplæring tar utgangspunkt i krav gitt i NS 3961:2016, TEK 17, Forskrift om brannforebygging og ivaretar kompetansekravene til personell gitt i FG-750:2 kapittel 6.3.
  Les mer
 • Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering er godkjent for å sertifisere foretak iht. forskrift om administrative ordninger.
  Les mer
 • Vårt kurs i systematisk HMS-arbeid er et svært populært kurs. Lær hvordan systematisk HMS-arbeid i alle typer virksomheter kan utføres på en målrettet og effektiv måte slik at virksomheten forbedrer sine prestasjoner.
  Les mer
 • Kiwa foretar tankinspeksjon både på trykktanker og atmosfæriske lagertanker i henhold til forskrift om farlig stoff eller tankforskriften.
  Les mer
 • Kiwa utfører Phased Array, en avansert ultralydteknikk som brukes til å teste alt fra buttsveiser til komplekse geometrier.
  Les mer
 • Kurs i endringsledelse som gir deg innsikt i hvordan du kan lede effektive endringsprosesser, slik at du unngår tap av motivasjon og produksjon. Fokus i kurset er på deg som endringsleder, på ledergruppen i endringsprosesser, og på planleggingen og gjennomføringen av endringer i virksomheten.
  Les mer
 • Vi hjelper daglig bedrifter med å deklarere kjemikalier til produktregisteret ved Miljødirektoratet.
  Les mer
 • Kurset vil gjøre deg i stand til å bistå virksomheter med kartlegging og risikovurdering av støy og vibrasjoner i arbeidsmiljøet og foreslå tiltak og løsninger som fjerner eller reduserer støy- og vibrasjonseksponering.
  Les mer
 • Hvordan lede arbeidet med å implementere ledelsessystemer for ytre miljø og/eller arbeidsmiljø iht. ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018.
  Les mer
 • Kurset passer for deg som skal gjennomføre internrevisjoner av legemiddelhåndtering, kvalitetsrevisjoner, revisjon av samarbeidspartnere eller tredjepartsrevisjoner.
  Les mer
 • Myndighetene har stilt krav om at personell som skal drifte gassanlegg skal ha nødvendig kompetanse etter §7 i forskrift om håndtering av farlig stoff. Biogass kommer også inn under disse bestemmelsene.
  Les mer
 • Kiwa tilbyr tjenester innenfor sveiseteknisk kvalifisering i forbindelse med produksjon og endringer på eksisterende anlegg eller stålkonstruksjoner.
  Les mer
 • Vi kan bistå din bedrift i forbindelse med gjennomføring av beredskapsanalyser, som blant annet bygger videre på uønskede hendelser kartlagt i egenrisikoanalyse.
  Les mer
 • Vi hjelper deg med å møte myndighetskrav knyttet til eksplosjonsverndokument og risikoanalyse av gassanlegg.
  Les mer