Vårt mobile laboratorium utfører oppdrag for mer enn 800 verksteder landet rundt, fra Kirkenes i nord til Mandal i sør.

Ved sertifisering og periodisk kjøretøykontroll kreves det at verkstedet har rutiner for kalibrering av sitt måleutstyr og at dette blir utført av en kompetent leverandør.

Abonnementsordning for kalibrering i verkstedet

Kalibrering for bilverksteder er en abonnementsordning, der vi ved et årlig besøk i verkstedene utfører standard sporbar kalibrering etter mer enn 20 forskjellige standarder. I tillegg utfører vi ved behov justeringer og reparasjoner. Vårt brede tjenestetilbud gjør at vi kan tilby en avtale som dekker verkstedets totale behov for service, kalibrering og årskontroll.

Akkreditert kalibrering av PKK-utstyr for bilverksteder

Det er et myndighetskrav at alle bilverksteder som utfører PKK-kontroller skal ha sitt PKK-utstyr kalibrert akkreditert i henhold til ISO17025. KIWA Teknologisk Institutt utfører denne kalibreringen akkreditert i henhold til ISO 17025 og innehar akkreditering CAL 007 fra Norsk Akkreditering.

I tillegg tilbyr vi selvfølgelig også kalibrering av bilverkstedets standard utstyr og kan tilby en totaltjeneste for kalibrering av verkstedutstyr til våre kunder som utfører PKK-kontroll.

Kiwa samarbeider med BUSkvalitet2

Kiwa  og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. For brukere av BUSkvalitet 2 blir kalibreringsbevis lagret rett på utstyret. Kalibreringsoppgaven flyttes frem til neste forfall, og avvik registreres automatisk.