Vårt mobile laboratorium utfører oppdrag for mer enn 800 verksteder landet rundt, fra Kirkenes i nord til Mandal i sør.

Ved sertifisering og periodisk kjøretøykontroll kreves det at verkstedet har rutiner for kalibrering av sitt måleutstyr og at dette blir utført av en kompetent leverandør.

Abonnementsordning for kalibrering i verkstedet

Kalibrering for bilverksteder er en abonnementsordning, der vi ved et årlig besøk i verkstedene utfører standard sporbar kalibrering etter mer enn 20 forskjellige standarder. I tillegg utfører vi ved behov justeringer og reparasjoner. Vårt brede tjenestetilbud gjør at vi kan tilby en avtale som dekker verkstedets totale behov for service, kalibrering og årskontroll.

Akkreditert kalibrering av bilverksteder som utfører PKK

Fra 1.juli skal alle bilverksteder som gjennomfører PKK ha utført akkreditert kalibrering i henhold til ISO 17025 av sitt PKK-utstyr. Leverandør av kalibreringstjenesten må være godkjent av Norsk Akkreditering. Vi er en ledende leverandør av kalibrering i Norge og har levert kalibrering til bilbransjen i over 30 år. Teknologisk Institutt har vært akkreditert for kalibrering siden 1993, og har over tid utvidet akkrediteringen til å også omfatte alt utstyr som kreves kalibrert iht. PKK-forskriften. 

Kiwa samarbeider med BUSkvalitet2

Kiwa  og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. For brukere av BUSkvalitet 2 blir kalibreringsbevis lagret rett på utstyret. Kalibreringsoppgaven flyttes frem til neste forfall, og avvik registreres automatisk.