Hva er en årsaksanalyse?

Dersom det oppstår en uønsket hendelse ved gassanlegget er det viktig å finne ut hva som skjedde for å redusere risikoen for at det skal skje igjen. En årsaksanalyse skal inneholde følgende:

  • Hva har skjedd?
  • Hvorfor skjedde det?
  • Tiltak til forbedring

Hva Kiwa kan hjelpe din bedrift med

  • Utarbeide årsaksanalyse hvor vi kartlegger bakenforliggende årsaker til hvorfor hendelsen oppstod
  • Utarbeide liste over prioriterte forbedringstiltak for å redusere risikoen for at tilsvarende hendelser skal skje igjen
  • Sikkerhetsopplæring og fagkurs for å sikre at de ansatte har nødvendig kompetanse til å utføre jobben på en sikker måte
  • Risikoanalyse for gassanlegg

Hvorfor velge Kiwa

  • Kiwa er en uavhengig tredjepart
  • 15 års erfaring fra kurs og rådgivning innen gass-sikkerhet
  • Kompetente rådgivere med lang erfaring