Hva er avfallsdeklarering?

Ved levering av farlig og radioaktivt avfall skal man nå fylle ut en elektronisk deklarering på Avfallsdeklarering.no. Dette er et samarbeid mellom Miljødirektoratet og Statens strålevern. Deklareringen skal inneholde en beskrivelse av avfallet med bla. EAL-kode og avfallsstoffnummer. Utfylt deklarasjonsskjema skal følge det farlige avfallet ved transport.

Hva slags avfall krever deklarering?

Avfall som klassifiseres som farlig.

Hvem er ansvarlig for å sende inn deklareringen?

Virksomheter som produserer farlig og radioaktivt avfall er ansvarlig for å deklarere og levere avfallet til godkjent mottak. Man kan velge å overføre selve deklareringsarbeidet til en tredjepart. Mottakeren av avfallet skal påse at avfallet er deklarert, og "sende inn" skjemaet til myndighetene ved å kontrollere og godkjenne skjemaet elektronisk.

Når skal deklareringen sendes inn?

Det farlige avfallet skal leveres, og dermed deklareres, minst en gang per år.

Hva kan Kiwa hjelpe din bedrift med?

  • Rådgivning innen avfallsdeklarering og kjemikalieregelverk
  • Utførelse av selve avfallsdeklareringen
  • Utarbeide, oppdatere og oversette sikkerhetsdatablader
  • Risikovurdering

Hvorfor velge Kiwa?

  • Konsulenter med spisskompetanse innen kjemi og kjemikaliehåndtering
  • Høy kompetanse på klassifisering og merking av alle typer kjemikalier
  • Bred erfaring med både små og store virksomheter
  • Fokus på kvalitet i alt arbeid vi utfører