Hva kan vi tilby innen bedriftsinternt kurs?

Vi har kursopplegg som går på generell kjemikaliehåndtering, spesifikke produkttyper eller roller i regelverket. Alle våre åpne kurs kan holdes bedriftsinternt, eller du kan sette sammen deler slik at det møter deres behov. Vi lager et kurstilbud som passer for akkurat dere. Våre kursholdere har lang erfaring og spisskompetanse innen kjemikaliehåndtering og regelverk.

Praktisk gjennomføring

Kursene våre veksler mellom forelesning, work-shops, oppgaver, dialog og praktiske øvelser. Vi kan holde alt fra effektive 3 timers kurs til mer utdypende opplegg over flere dager. Vi tilbyr fullverdige kursopplevelser over video slik at du sparer reisekostnader og begrenser fraværet fra jobb. Vi kan kjøre kurs i normal arbeidstid, ettermiddagskurs eller holde innlegg på faglige arrangementer kveld eller helg.  Med alle våre kurs følger et kursbevis som dokumenterer opplæringen.

Hva har vi gjort for andre bedrifter?

Eksempel 1 – Grunnleggende kurs i kjemikaliehåndtering 

Kurs om hvordan du trygt skal håndtere og lagre kjemikalier, hva som kreves av dokumentasjon og hvordan lese sikkerhetsdatablader. Du lærer om stoffkartotek og enkle metoder for å risikovurdere. Etter kurset skal du kjenne til myndighetenes krav til farlige kjemikalier, og hvordan dere skal etterleve regelverket i praksis. Et generelt dagskurs som dekker det viktigste du trenger å vite ved bruk og ansvar for kjemikalier.    

Eksempel 2 – Brukerkurs for f.eks. renholdere eller mekanikere på verksted 

Praktisk rettet kurs for deg som er aktiv bruker av kjemikalier eller han ansvaret for de som er det. Du lærer hvordan dine kjemikalier skal brukes, når du må ta forhåndsregler eller bruke verneutstyr og hva som skjer hvis du ikke gjør det. Lær hva du skal se etter på fareetiketten og hvordan du leser sikkerhetsdatabladet. Hva må du vite som bruker av stoffkartoteket og lær viktigheten av risikovurdering. 

Eksempel 3 – Utdypende kurs i regelverk, f.eks. REACH, CLP, Biocider

Kurs for deg som f.eks. er importør og dermed har et større ansvar og flere plikter knyttet til dine kjemikalier. Vi går gjennom de viktigste delene av det omfattende regelverket, hva du må gjøre for å følge opp og hva du må dokumentere skriftlig. Vi tilpasser oss hvilke regelverk dere er omfattet av, f.eks. kosmetikk, biocidforordningen, farlig gods (ADR), faste artikler osv. 

Eksempel 4 – En-til-en rådgivning og opplæring 

Work-shop eller rådgivningsformat der vi jobber med en eller et fåtalls ansatte på et område dere trenger oppfriskning eller hjelp. Dette kan f.eks. være å bygge opp og drifte stoffkartoteket deres eller lære hvordan kjemikalier klassifiseres. Kanskje dere vil ha en gjennomgang av de viktigste momentene som forberedelse til et tilsyn, eller trenger en til å observere og komme med innspill mens dere risikovurderer.