Beredskapsanalysen definerer hvilke fare- og ulykkessituasjoner som skal være dimensjonerende for planlegging av beredskapen i analyseobjektet. 

En beredskapsanalyse vil resultere i overordnede ytelseskrav og anbefalinger til dimensjonering av beredskapen. Dette kan benyttes videre i forbindelse med utarbeidelse av beredskapsplan.