Kiwa har utviklet enkle øvelseskonsepter som tilpasses din virksomhet. Vi gjennomfører øvelse og trening i kundens egne lokaler eller i våre øvingslokaler.

Hvem bør gjennomføre beredskapsøvelser?

 • Alle industrivernpliktige bedrifter skal gjennomføre beredskapsøvelser
 • Bedrifter som er omfattet av storulykkeforskriften

Hvilke virksomheter er industrivernpliktige?

 • Virksomheter som gjennomsnittlig sysselsetter 40 eller flere i året og som er registrert i næringskode som er opplistet i forskrift om industrivern § 2, plikter å etablere industrivern.
 • Også andre virksomheter, uavhengig av type virksomhet eller antall sysselsatte, kan bli pålagt å etablere industrivern. Vurderingstemaene i disse tilfellene er beliggenhet eller risiko. Det er NSO som kan bestemme hvilke virksomheter som skal være industrivernpliktig etter denne bestemmelsen.

Hvorfor skal det gjennomføres beredskapsøvelser?

 • Forskrift om industrivern krever at innsatspersonellet øves regelmessig
  • Minst hver sjette måned
  • Minst fire ganger i året for virksomheter med krav om forsterket industrivern
 • Skape kultur for trening, utvikling og opplæring
 • Effektiv gjennomføring med konkrete resultater

Hvordan kan Kiwa bistå ved beredskapsøvelser?

 • Kiwa utarbeider et scenario i samarbeid med kunden basert på risikovurderinger gjort av kunden. Dette gjør øvelsen relevant, samtidig som vi definerer konkrete øvingsmomenter
 • Scenario gjennomføres med relevante personer, f.eks. innsatspersonell, virksomhetens ledelse, kommune og andre relevante parter
 • Etter at scenario er gjennomspilt blir det gjort en evaluering av dagen. Her legges det vekt på de involvertes opplevelse og evne til handling
 • Kunde mottar sluttrapport med konkrete forslag til forbedring og tiltak