Generell informasjon

Vedlikehold av sprinkleranlegg og brannslagetromler skal i henhold til forskrift om brannforebygging (§5) med veiledning utføres av personell som har dokumentert kompetanse til dette. Blått kompetansebevis dokumenterer en slik kompetanse.

Ved vedlikehold i denne forbindelse menes reparasjoner, utskiftninger, utbedringer av avvik og service på aktive og passive brannsikringstiltak for at installasjonen/anlegget skal fungere som forutsatt. Denne ordningen omfatter slikt vedlikehold.

Kompetanse

Personer som har bestått eksamen og fått tildelt kompetansebevis kan kalle seg Vedlikeholdstekniker. Vedkommende har da dokumentert kompetanse til å utføre vedlikeholdsarbeider for vannbaserte slokkeanlegg og branntromler.

Administrasjon av ordningen ble overført fra Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell til Kiwa 1.april 2020.

Kiwa vil utstede nye kompetansebevis etter gjeldende retningslinjer for dem som skal re-godkjennes etter 5 år.

Kravene for å kunne søke om re-godkjenning etter 5 år er at en fremlegger attest fra arbeidsgiver som angir minst 250 timer med montasje eller vedlikeholdsarbeid på sprinkleranlegg de siste 12 måneder, hvorav minst 100 timer skal være vedlikeholdsarbeid. Skjema «Vedlegg til søknad praksis av Blått kompetansebevis».  Søknad om «Blått kompetansebevis» må også fylles ut.


De som har hatt «Blått kompetansebevis» i 10 år tilbys ikke eksamen i gammel ordning. Nå må en ta kursene FG-900 Utførelse og FG-900 Vedlikeholdskurs. Disse kursene vil ha en to timers re-sertifiseringsprøve hvert 5 år, når en søker om resertifisering.

Søknadsskjema og vedlegg

Hvis du ønsker å signere dokumentene elektronisk, må du huske å mellomlagre pdf’ene på egen maskin.

Følgende to skjemaer må fylles ut:

Fint om alle skjema skannes i ett dokument før de sendes inn til Kiwa.

Pris for Blått Kompetansebevis er kr. 1.800,- + mva.