Vi utfører både testing av boltene, overflate og metallurgiske undersøkelser samt skadeanalyse. Vi gjør også kontroll av installerte bolter og FE-beregninger på strukturer der bolter er benyttet. 

Våre medarbeidere har høy teoretisk kompetanse og lang praktisk erfaring fra industri og konsulentvirksomhet. Kiwa jobber jevnlig på prosjekter der simulering for nybygg eller undersøkelse av struktur etter skade er sentrale oppgaver. Materialforståelsen er koblet inn mot vår testlab for metalliske materialer som blant annet benytter metoder som er akkreditert i henhold til ISO 17025, gitt i akkrediteringsbevis TEST 006 og TEST 188.

Hvorfor teste bolter?

Bolter er et produkt som er utstrakt benyttet i innfesting og sammenføyning. De er ofte et av de mest kritiske punktene i en struktur og kravene til kontroll og overvåkning av disse komponentene er derfor strenge. 

Gjennom vår lange erfaring på skadeanalyse på bolter vil vi kunne vurdere kritiske faktorer som varmebehandling, korrosjon og lastbilde i forbindelse med bruk av bolter. Dette gjør at faktorer som er viktige for installasjon og bruk kan vurderes både i forbindelse med dokumentkontroll og on-site inspeksjon av bruk og vedlikehold av bolteforbindelser. 

Kvalitetskontroll, koordinering og kontroll på byggeplass knyttet til sveis- og bolteforbindelser er også beskrevet i NS-EN 1090 og er underlagt krav til kontroll slik vi tilbyr. Dette kan i mange tilfeller avdekke alvorlige avvik og dermed spare deg for ekstra oppfølgning etter at byggeprosessen er avsluttet.