I henhold til Forebyggende forskriften skal alle ansatte og ledere i særskilte brannobjekter ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet.

Brannøvelser kan ha forskjellig innhold når det gjelder teori og praksis, men øvelsesplanlegging og gjennomføring må alltid ha langsiktige mål og bygge videre på den grunnleggende brannvernopplæringen som er gitt.

Den enkelte øvelse bør også ha et mål, være tilpasset risikoen i objektet og evalueres i ettertid. Brannøvelsenes innhold og antall bør også sees i sammenheng med unormal eller varierende risiko i objektet, større utskiftinger av personell osv.

Brannvernopplæring

Med brannvernopplæring menes grunnleggende innføring i:

 • Branners fysiske og kjemiske egenskaper og særskilte risikoer i objektet
 • Rømningsveier, møteplasser og passive og aktive brannsikringstiltak som inngår i byggverket
 • Nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak i objektet
 • Innføring i den enkeltes ansvar og plikter, også informasjon om brannvernlederens og lederes ansvar,
 • myndighet og plikter
 • Grunnopplæring i bruk av slokkemiddel, evakuering av personer og strakstiltak for å hindre røyk- og
 • brannsprednining
 • Branninstrukser og beredskapsplaner

Hva Kiwa kan gjøre for din bedrift

 • Planlegging og gjennomføring av brannøvelser
 • Praktisk og teoretisk slokketest
 • Grunnleggende opplæring om brann

Hvorfor velge Kiwa

 • Sterkt kompetansesenter innen brannsikkerhet 
 • Ledende leverandør av kurs i brannsikkerhet, automatiske slokkeanlegg og alarmsystemer