Kiwa er arrangør av kurs og øvelser innen tunnelsikkerhet.

Vi gjennomfører to typer øvelser:

1. Table top øvelse for tunnelsikkerhet

En table top øvelse gjennomføres ved at deltakerne sitter rundt et bord og spiller sine roller som om hendelsen var reell. For disse øvelsene lager vi brann- og ulykkesscenarier opp mot det spesifikke objektet og de forholdene som finnes i området. Det vil si trafikkbilde, type transporter, tunnelutforming, ventilasjon og gjeldende beredskapstilgang i området.

2. Brannøvelse i tunnel

I disse øvelsene arrangerer vi en fullskala brann og tester ut alle sikkerhetssystemene i den aktuelle tunnelen. Øvelsene gjennomføres enten ved å antenne biler eller ved hjelp av en øvelsescontainer. 

Øvelsen starter med at alle er på stedet. Det er viktig at personell fra brannvesenet og andre redningsenheter får erfare hvordan en brann utvikler seg i en tunnel.

Begge øvelsene tilrettelegges på en slik måte at alle redningsenhetene samt vegvesenet, 110 sentralene og VTS deltar. Grunnlaget for øvelsene vil alltid være objektets beredskapsplan og innsatsplanene til beredskapsenhetene. 

Målet for øvelsene er å gi kunnskap til alle involverte om problemstillinger som finnes ved tunnelbranner i deres nærmiljø.