Hva er brannteknisk prosjektering?

Plan- og bygningsloven med tilhørende byggteknisk forskrift - TEK10 - setter krav og retningslinjer for brannteknisk prosjektering av bygg. Brannteknisk prosjektering utføres av eksperter med godkjenning fra Direktoratet for byggkvalitet. Hensikten med brannteknisk prosjektering er at nybygg og ombyggingsprosjekter møter myndighetenes krav til brannsikkerhet.

Hvem er ansvarlig for at brannteknisk prosjektering gjennomføres?

 • Byggeier – offentlig og privat
 • Totalentreprenører
 • Arkitekter

Når stilles det krav om brannkonsept

TEK10 stiller krav til at det skal utarbeides brannkonsept for alle nye bygg. I søknadspliktige ombygginger stilles det også krav til utarbeidelse av brannkonsept.

Hva Kiwa kan hjelpe din bedrift med

 • Brannteknisk prosjektering – utarbeidelse av brannkonsept
 • Prosjektering av automatiske slokkeanlegg
 • Prosjektering av automatiske brannalarmanlegg
 • Uavhengig kontroll av brannsikkerhet
 • Kurs og opplæring i brannsikkerhet, sprinkleranlegg og alarmsystemer
 • Brannøvelser

Hvorfor velge Kiwa

 • Sentral godkjenning for prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3
 • Sentral godkjenning for uavhengig kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3
 • Sentral godkjenning for prosjektering av automatiske slokkeanlegg i tiltaksklasse 3
 • Lang erfaring i bransjen
 • Kompetansesenter innen brannsikkerhet