En brannteknisk tilstandsvurdering beskriver brannsikkerheten i bygget og danner grunnlaget for å prioritere tiltak for å utbedre eventuelle mangler.

Hva Kiwa kan hjelpe din bedrift med

  • Brannteknisk tilstandsvurdering i henhold til NS 3424
  • Prioritere tiltak for å utbedre eventuelle mangler
  • Bistå i kontakt med branntilsynet

Hvorfor velge Kiwa

  • Sterkt kompetansesenter innen brannsikkerhet med bred erfaring fra branntekniske tilstandsvurderinger
  • Ledende leverandør av kurs i brannsikkerhet, automatiske slokkeanlegg og alarmsystemer