Kiwa tilbyr sertifisering etter BRC GS for lagring og distribusjon til næringmiddelprodusenter og leverandører. Å ha kontroll over logistikken i forsyningskjeden viser bedrifters evne til å oppfylle krav fra både kunder og forbrukere.

BRC GS for lagring og distribusjon dekker alle aktiviteter som kan påvirke produktenes sikkerhet, kvalitet og lovlighet. Sertifiseringen synliggjør at virksomheten har gode systemer for å sikre de logistikkrelaterte trinnene i mat- og drikkevarekjeden.

Hvor ofte er det revisjon? 

 • Det gjennomføres årlig revisjon 
 • Avdekkes det to eller flere alvorlige avvik gjennomføres ny revisjon etter 6 måneder 
 • Lengden på revisjonen avhenger av firmaets størrelse og kompleksitet, men vanligvis er tidsaspektet en til en og en halv dag.

Hva inneholder standarden?

Standarden for lagring og distribusjon innholder elementer som:

 • Fare- og risikoanalysesystem (VACCP & TACCP)
 • Kvalitetsstyringssystemer basert på prinsippene i ISO 9000, inkludert produktsporbarhet og håndtering av tilbakekallinger
 • Anleggets miljø- og driftsrutiner, inkludert vedlikehold, rengjøring og skadedyrkontroll, produkthåndtering og, der det er aktuelt, temperaturkontroll
 • Standarder for drift av kjøretøy
 • Anleggsledelse
 • God driftspraksis
 • Personell – inkludert opplæring og hygienekrav for de ansatte

Tilleggsmoduler

 • Engros, spesielt beregnet på grossister som kjøper produkter som selges under egen merkevare, og som inneholder deler om godkjenning av leverandør, spesifikasjoner og produkttesting 
 • Kontrakterte tjenester - dekker tilleggsaktiviteter som kan utføres på emballerte produkter på vegne av merkevaren, for eksempel frysing, sekundærpakking, produksjon av multipakker eller montering av salgsfremmende materiell eller gavepakker 

Standarden dekker

 • Fra gård til prosessanlegg
 • Fra prosessanlegg til produsent
 • Fra produsent til varelager
 • Fra varelager til butikklager
 • Fra butikklager til butikk
 • Fra butikk til sluttkunde, for eksempel ved netthandel

Ta kontakt for uforpliktende samtale eller et tilbud!