Hvorfor sertifisering?

Fra og med 1. juli 2014 ble det krav om å CE-merke byggesett eller byggevarer som produseres og selges i Norge og andre land i EU og EØS. Dette gjelder altså lastbærende stål- og aluminiumskonstruksjoner som skal brukes permanent i bygg og anlegg. Med andre ord, det er rett og slett lovpålagt å måtte CE-merke disse byggesett og byggevarer som er lastbærerne. 

For å kunne CE-merke konstruksjonene, må bedriften være sertifisert iht. til standarden NS-EN 1090-1. De som utfører godkjenningen, må være utpekt av Direktoratet for Byggekvalitet som Teknisk Kontrollorgan til Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS er. 

Hva kreves det av produsenten for å bli sertifisert

  • Bestemme hvilken utførelsesklasse konstruksjonene skal falle under. Det er fire utførelsesklasser (Execution classes, EXC1, EXC2, EXC3 og EXC4) og valg av EXC klasse avhenger hvilke konsekvensklassen samt brukskategori og produktkategori konstruksjonen havner i. Jo høyere utførelsesklasse, jo strengere er kravene. Forenklet kan man si at EXC 2 gjelder for vanlig bygning, EXC 3 for bruer og EXC4 for spesielle bygninger. Se gjerne i NS-EN 1090-2 for nærmere forklaring. 
  • Ha sertifisert og tilstrekkelig sveisepersonell, ha tilgjengelig sveisekoordinator og bruker kvalifiserte WPS når bedriften benytter seg av sveising-
  • Ha utarbeidet et FPC system (Factory Production Control)
  • Man trenger å sette seg inn i hva som står i følgende standarder NS-EN 1090-1, NS-EN 1090-2 (ved tilvirkning av stål) NS-EN 1090-3 (ved tilvirkning av aluminium) 

Hva er en FPC? 

Fabrikkens produksjonskontroll (FPC) er et kontrollsystem bedriften må ha for å sikre seg at produksjonen av konstruksjonen blir utført iht. NS-EN 1090-2 for stålkonstruksjoner og NS-EN 1090-3 for aluminiumskonstruksjoner. Denne FPC er som regel en samling av kvalitetsmanual med prosedyrer og skjemaer som beskriver at arbeidet utføres etter kravene i standarden 

Hvordan foregår en sertifisering iht. NS-EN 1090-1?

To uker før revisjonsdagen, sender vi ut planen for dagen. En revisjon varer som regel en jobbdag og vi foretar en full revisjon av bedriftens system opp mot NS-EN 1090-1. Det skjer som regel hos kundens lokasjon(er) for at vi visuelt kan sjekke at ting er slik det hevdes. Metoden vi bruker er intervju av nøkkelpersonell og befaring/inspeksjon av lokasjoner. Rapport blir skrevet samme dag. Denne inneholder, hvis det trengs utbedringer, en liste over systemets avvik fra standarden. Frist for iverksettelse av tiltak avtales og noteres i rapporten. Normalt gis det maksimum 3 måneders frist for lukking av avvik. Ut over dette innvilges det, ved ikke godkjenning av innsendte korrigerende tiltak, 1 måned (maksimum 6 måneder totalt).

Når får jeg NS-EN 1090-sertifikatet?

Etter revisjonen foretar vi en innstilling for å innvilge, opprettholde eller utvide bedriftens sertifikat i henhold til kravene i NS-EN 1090.

Når det innvilges sertifikat, det bli sendt med bedriftens logo. Og først da, vil bedriften kunne foreta ytelsesdeklarering og CE-merking i henhold til NS-EN 1090-1. 

Hvorfor velge Kiwa som sertifiseringsorgan?

  • Profesjonell og seriøs, men allikevel uformell revisjon
  • Kunden har tilgang til vår kundeweb hvor all informasjon om fremtidige revisjoner og rapporter ligger der, noe som gir god oversikt
  • Observasjoner lukkes på kundeweben
  • Når observasjoner er lukket og innstilling for innvilgning av sertifikat er utført tar det kort tid til kunden får sertifikatene. Både på e-post og som papirpost
  • Sertifikat med kundens logo på
  • Konkurransedyktig på pris