Våre konsulenter har høy kompetanse og bred praktisk erfaring med CLP-regelverket. Vi hjelper daglig bedrifter med innfrielse av forskriftskrav og en trygg kjemikaliehåndtering.


Hva er CLP?

CLP er et europeisk regelverk om klassifisering, merking og emballering av farlige kjemikalier som ble gjeldende også for stoffblandinger fra 01. Juni 2015. For stoffblandinger som ble plassert på markedet før denne datoen er det overgangstid til 1. juni 2017. 

Berøres din bedrift av CLP-regelverket?

CLP-regelverket berører alle bedrifter som produserer, importerer, distribuerer eller bruker farlige kjemikalier. Ta kontakt med oss i dag hvis dere har:

 • Sikkerhetsdatablader som ikke er utarbeidet iht. CLP
 • Fareetiketter med gammel merking
 • Rollen som produsent eller importør og trenger hjelp til å melde inn klassifisering og merking av stoffer til det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA)

Hva er fordelene med å oppfylle kravene i CLP?

 • Dere viser at bedriften tar helse, miljø- og sikkerhet på alvor
 • Økt sikkerhet for brukerne av kjemikalier
 • Fornøyde kunder, som igjen gir økt lojalitet og gjenkjøpsgrad
 • Fornøyde myndigheter som godkjenner deres bedrift ved et eventuelt tilsyn 

Hva kan Kiwa hjelpe din bedrift med?

 • Avgjøre om det er behov for oppdatering 
 • Klassifisere og merke kjemikalier i samsvar med CLP
 • Utarbeide, oversette og oppdatere sikkerhetsdatablader
 • Kvalitetssikre sikkerhetsdatablader fra din leverandør
 • Utarbeide eller kvalitetssikre fareetiketter
 • Ha direkte kontakt med leverandører eller veilede i hva dere trenger av informasjon
 • Melde inn klassifisering og merking av stoffer til det europeiske kjemikaliebyrådet (ECHA)

Hvorfor velge Kiwa?

 • Konsulenter med spisskompetanse innen kjemi og kjemikaliehåndtering
 • Lang erfaring med klassifisering og merking av alle typer kjemikalier
 • Meget god kunnskap om REACH og andre kjemikalieregelverk
 • Fokus på kvalitet i alt arbeid vi utfører