Tradisjonelt har sementproduksjon ført til store belastninger på miljøet. Betongbransjen i Norge og verden forøvrig har stadig større fokus på å gjøre betong til et mer bærekraftig materiale. Rådet for bærekraftig betong (The Concrete Sustainability Council, CSC) ble opprettet i 2016 og arbeider på verdensbasis for en mer bærekraftig betongsektor.

CSC-merket er en sertifikatordning som ble introdusert tidlig i 2017. Den er utviklet av en rekke betong- og sementfirmaer i samarbeid med Kiwa og flere andre internasjonale sertifiseringsinstitusjoner. 

CSC-sertifikatet knytter seg opp mot kjente bærekraftsstandarder som LEED og BREEAM, og samsvarer med definisjonen av bærekraftig utvikling i ISO 26000 og ISO 14001.

Hva er fordelene?

CSC-merket synliggjør for dine kunder og din egen organisasjon at din bedrift utøver aktivt samfunnsansvar og har fokus på miljøhensyn gjennom hele prosessen fra råmateriale til ferdig produkt. Dette er problemstillinger som får stadig større fokus over hele verden, noe som gir CSC-sertifiserte selskaper en betydelig fordel i innkjøpsprosesser. 

Med en CSC-sertifisering fra Kiwa arbeider du for bærekraft og øker muligheten for en bedre markedsposisjon på samme tid.

Hvem kan sertifisere seg?

CSC-sertifiseringen er for virksomheter i betongsektoren som forplikter seg til å:

  • promotere og kontinuerlig forbedre bærekraftig ytelse av ferdigblandet betong, prefabrikkert betong, sement og aggregater
  • fremme ansvarlige produksjonsprosesser i hele produksjonskjeden
  • synliggjøre bærekraftige tiltak i betongindustrien
  • ta initiativ til tiltak for å øke bærekraften i betongsektoren
  • få sine produkter evaluert i standarder som LEED, BREEAM, DGNB, GreenStar, HQE, BES 6001 o.l.
  • bidra til positiv offentlig omtale om betongsektoren

Miljømessig og samfunnsøkonomisk innvirkning

CSC-sertifiseringen har fokus på de miljøbelastningene som følger av betongproduksjon, men det legges også vekt på den sosiale og samfunnsøkonomiske effekten av en organisasjons virksomhet. Det tas hensyn til at forskjellige produkter og produksjonsmiljøer kan ha ulik grad av bærekraft. 

Vi bruker fire sertifiseringsnivåer (bronse, sølv, gull og platina), som gjenspeiler graden av bærekraft i en organisasjon eller i ulike deler av samme organisasjon.

Hvorfor CSC-sertifisering fra Kiwa?

Vi er en internasjonal kvalitetsorganisasjon som kontinuerlig arbeider med å forbedre prosesser, produkter, ansatte og organisasjoner. Med en global markedsandel på over åtti prosent, er Kiwa et ledende sertifiseringsinstitutt innen betongsektoren.

Kiwa er en av grunnleggerne av CSC-merket, og har den nødvendige kompetansen for å bistå kundene i å oppnå sertifisering.